fredag 13 juli 2018

Taize tillbedjan


Taizé tillbedjan - växer i popularitet, men den har sina rötter i mystisk monasticism
publicerad av Marsha West den 30 september 2017 i kontemplativ bön, urskiljning, ekumenism, romersk katolicismVad kan vi hitta för fel med att ungdomar från hela världen samlas för att be? Särskilt när de som deltar säger att de under sin bönestund upplever "fred, tro och förtroende".Taizé (uttalat tuh-zay) är en liten monastisk gemenskap inbäddat i franska landsbygden. Gemenskapen grundades 1940 av Roger Louis Schütz-Marsauche, en reformerad protestant. Trots att bror Roger, som han kallades, dödades av en psykiskt sjuk kvinna 2005, fortsätter hans dröm. Enligt Wikipedia "Gemenskapen har blivit en av världens viktigaste platser för kristen pilgrimsfärd, med fokus på ungdomar. Över 100 000 ungdomar från hela världen gör pilgrimsfärder till Taizé varje år för bön, bibelstudier, delaktighet och kommunalt arbete. "Samhället har blivit" en viktig plats för den katolsk-lutherska ekumenismen ". Det som bibeltroende kristna finner oroande är att Taizé musik och böner inkluderar chants (upprepningar) och ikoner från den östlig ortodoxa traditionen ... och att det är stämplat i mystisk monasticism.I sin bok "Taizé: En gemenskap och tillbedjan: Ekumenisk försoning eller en interfaith delusion = relaterade till eller mellan olika religioner eller medlemmar av olika religioner, villfarelse.?" varnar Steve Lawson för att Taizébönen härjar fritt i kyrkor över hela världen. Här är ett utdrag ur Lawsons bok. Ta reda på vad den här växande rörelsen handlar om:Tillbedjan i Taizé har lockat många människor från hela världen och från många olika samfund. Medans många av orden som finns i Taizé lovsångsmusik, är ord som finns i Skriften, eller ord som inte nödvändigtvis strider mot Skriften, är Taizé-låtarna och tillbedjan själva centrerad kring kontemplativa, ekumeniska och ofta framträdande andlighetsteman. Tyngdpunkten ligger inte på undervisningen eller förmaningen av Guds ord utan är ett sätt att hjälpa deltagarna att "uppleva" Gud genom sensorisk fokuserad musik och sång. En kyrklig förening i Storbritannien beskriver Taizé dyrkan stil som sådan:
Taizé-samfundets kontemplativa tillbedjans-praxis främjas vid en årlig internationell konferens. Taizé dyrkan införlivas i ett stort antal kyrkor, både protestantiska och katolska och dess mönster av hängivenhet emuleras i andra monastiska samhällen runt om i världen.
En Taizé tillbedjans-tjänst involverar sjungna och chanted (= repetativa sångstycken/ rytmer) böner, meditation, en period av tystnad, liturgiska avläsningar och användning av ljus. Det finns ingen predikning. Bönens stil vid Taizé har lockat många tillbedjare från hela världen och från många olika samfund.
Huvudfokus på Taizé dyrkan är chanted (= repetativa sångstycken/ rytmer) bönerna, meditationerna och låtarna. Bibeln varnar emellertid mot sådana metoder:I era böner ska ni inte klumpa ihop tomma ord, som hedningarna gör, de menar ju att de ska bi bönhöra för sina många ords skull. Så var inte som dem, er Fader vet ju vad ni behöver, redan innan ni bett om det.(Matteus 6: 7-8)Det kontemplativa nätverket, en online-resurs för dem som är intresserade av meditativ bön-praxis, beskriver Taizes tillbedjan och bön så här:
För de som är bekanta med Taizes vanliga bön, men inte bekant med centrerande bönpraxis, kommer de att upptäcka att de växer från samma rot, av att försöka överge sinnet och hjärtat till Guds intima närvaro. De delar samma anda som i antika monastiska traditioner, för att öppna utrymme för att låta Guds Ord genljuda i alla dess dimensioner. De som har smakat på detta öppna utrymme under den tysta perioden av en gemensam bönetjänst i Taizé kan finna sig väl lämpade att utforska relaterade kontemplativa metoder som Lectio Divina och Centering Prayer.Taizé-dyrkan bygger inte på Guds objektiva Ord, men erbjuder snarare andliga upplevelser som är subjektivt tilltalande för köttet. I Skriften instrueras vi att bygga upp den inre andliga mannen och att motstå köttets köttslighet (Efesierna 3:16, Romarbrevet 8: 1-16).Jesus Kristus instruerade sina lärjungar att de inte skulle använda repetitiva böner (chanting) som hedningarna (new age = nya eran, hedningar, etc.) gör. När som helst erfarenhet ges högre hänsyn än Guds Ord, riskerar följare att bli offer för bedragande och även farliga andliga riken. Mystiska och esoteriska upplevelser är subjektiva, vilket innebär att de inte grundar sig på något solid eller konkret. Det är Guds Ord (Bibeln) som ska vara vår styrmekanism genom livet. Tänk på dessa verser som visar betydelsen av Guds ord. Du hittar inga verser som ger trovärdighet för att söka efter mystiska erfarenheter:
Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom och så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben, och det är en domare av hjärtans uppsåt och tankar. (Hebreerbrevet 4:12)
All skrift som r ingiven av Gud är nyttig för undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bli fullt färdig, väl skickad till allt gott verk. (2 Timoteus 3: 16-17)
Hur ska en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig vid ditt ord. (Psalm 119: 9)
Då sade Jesus till de judar som trodde på honom: Om ni fortsätter i mitt ord, då är ni verkligen mina lärjungar; Och du skall känna sanningen, och sanningen ska göra dig fri. (John 8: 31-32)

https://bereanresearch.org/taize-worship-growing-popularity-roots-mystical-monasticism/


Vad är Taizé dyrkan, och är det bibliskt?

Taizé är ett klostergemenskap i Taizé, Frankrike, grundat på 1940-talet av en schweizare som heter Roger Louis Schütz-Marsauche, som kallas bror Roger. Taizés "bröderna" har tagit ett löfte om celibat och är engagerade i en livstid av enkelhet, service och samhälle. Det finns en ekumenisk aspekt på Taizé, som uttrycks på deras officiella hemsida, som säger att samhället "vill att deras liv ska vara ett tecken på försoning mellan delade kristna och mellan separerade folk". Broder Roger var särskilt angelägen att förena katoliker och protestanter.

Taizé-samfundets kontemplativa tillbedjans-praxis främjas vid en årlig internationell konferens. Taizé dyrkan införlivas i en mängd olika kyrkor och samfund, protestantiska och katolska, och dess mönster av hängivenhet emuleras i andra klostergemenskaper runt om i världen.

En Taizé-tillbedjans-tjänst inbegriper sjungna och chanted (= repetativa sång/ rytmer) böner, meditation, en period av tystnad, liturgiska avläsningar och ikoner. Det finns ingen predikning. Bönens stil vid Taizé har lockat många tillbedjare från hela världen och från många olika samfund. Bönerna består av "korta chants, upprepade gånger", enligt en introduktion i en Taizé sångbok. "Orden sjungs repetativt många gånger."

Det finns flera problem med Taizé-stilen av tillbedjan. Kontemplativ tillbedjan söker i allmänhet en subjektiv andlig upplevelse förutom den objektiva sanningen i Guds Ord. Dessutom förbjöd Jesus specifikt repetitiv bön (Matteus 6: 7), och Taizes böner är målmedvetet upprepade. Användningen av ikoner och rörelsens ekumeniska natur är också problematisk.

Kort sagt, en Taizé-dyrkan är ett obibliskt försök att ansluta sig till Gud. Skriften säger att tron kommer genom att höra och hörandet kommer från Guds ord (Romarbrevet 10:17), men Taizé-modellen avstår från predikning. Det beror snarare på avgudade bilder, repetitiva chants och mystiska erfarenheter för att tillverka en känsla av enhet och fred.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar