tisdag 27 mars 2018

Ogiltiga skäl för att stanna i en församling som du vet lär ut falsk lära


Ogiltiga skäl för att stanna i en församling som du vet lär ut falsk lära

Skriven och publicerad av Rick Becker 22 mars 2018


När lagren av bedrägeri skalas bort från ögonen, finner många att de hamnar i ett dilemma. De inser att kyrkan som de älskar, går till och där de eventuellt även blivit frälsta, lär ut falsk lära. Falska läror som TR = Trosläran, välståndsevangeliet, herraväldesteologin och givetvis den ohälsosamma blandningen av alla tre som finns i NAR = denNya Apostoliska Reformationens sprider sin surdeg i den synliga församlingarna genom de som arbetar på att sprida detta. Vidare så följs dessa falska doktriner av falska metoder, praktiserande och manifestationer. Individer slits i två delar. Ska de gå? eller borde de stanna och försöka navigera sig igenom det andliga mittfältet som de befinner sig i? Det här inlägget vill fokusera på de ogiltiga skäl som en del använder för att motivera sin vägran att ta sig iväg från en förgiftad brunn.

Är du inte bekant med de ovannämnda falska doktrinerna, så kommer här några exempel på personer och ministerier som lär ut dem: Bethel Church (Bill Johnson & Kris Vallotton), Hillsong (Brian & Bobbie Houston, Carl Lentz), Randy Clark, Lance Wallnau Todd Bentley, Georgian Banov, Heidi Baker, Joyce Meyer, John & Lisa Bevere, Christine Caine, Rick Joyner, Patricia King, Cindy Jacobs, Chuck Pierce, Craig Groeschel, Rick Warren, Paula White, TD Jakes, Steven Furtick, Joel Osteen , Benny Hinn, Kenneth Copeland, Todd White, Beth Moore, Bill Hybels, Andy Stanley, Mike Bickle, Ann Voskamp och många fler. I Sydafrika - CRC-kyrkor (At Boshoff) Breakthru Life Church (John Crumpton), Rivers Church (André Olivier) Riverministerier (Andre Roebert) Oasis Christian Church (Sarel van der Merwe) Christian Family Church (Theo Wolmarans) och många fler. Om din kyrka använder material från någon av dessa eller främjar dem, bör du åtminstone vara orolig!

Följande anledningar är inte legitima skäl till att stanna i en kyrka som lär ut falsk lära:

1. Jag väljer att ignorera den dåliga undervisningen – jag äter köttet och spottar ut benen.

För att använda ett annat uttryck - ,man ska inte slänga ut barnet med badvattnet. Det finns inget bibliskt mandat för detta argument. De som undervisar i motstridighet mot evangeliet måste märkas och undvikas, inte markeras och ignoreras. "Jag förmanar er bröder, ha koll på den som orsakar osämja, märk dem som orsakar splittring och brott mot den lära som vi har lärt er och undvika dem "Rom. 16:17

I sin skrivelse till Timoteus förklarar Paulus att den som godkänts av Gud "delar med sig av sanningen" 2 Tim 2:15 Han ger sedan ett exempel på två lärare som inte delade Guds ord på ett rätt sätt: "Hymenaeus och Philetus, som har vänt sig från sanningen, de säger att uppståndelsen redan har hänt. Dessa förvrider tron hos vissa människor. "v 18
Slutligen berättar Paulus för oss vad vi ska svara: "Men Guds fasta grund står fast och bär detta insegel:" Herren känner de sina, "och" Låt alla som känner Herrens namn vänder sig bort ifrån ondskan. " v 19

Genom att sitta under en pastor som förvrider Guds ord, överlämnar du dig till någon som Gud har diskvalificerat, till en som är ansvarig för att skada tron hos sina anhängare. Din pastor borde faktiskt vara den som går emot dem som undervisar falsk lära. Han "måste hålla fast vid det trovärdiga ordet som han fått undervisat, så att han kan ge undervisning i sunda doktriner och även att bestraffa dem som motsätter sig det" Tit 1: 9

Kyrkan i Thyatira anklagades för att de "tolererade den där kvinnan Jesebel, som kallar sig en profetissa och undervisar och förför mina tjänare". Upp 2:20.
Vi måste undvika det oförskämda babblandet hos de som förvränger Guds ord för att passa sin egen köttsliga aptit. Falska lärare måste tystas, inte stödjas: "För det finns många som är obetydliga, tomma talare och bedragare, särskilt ibland de omskurna. De måste tystas, eftersom de bedrar hela familjer genom att lära dem, för skamfull vinst, sånt de inte borde undervisa "Tit 1: 10-11

En glupande varg har inget att erbjuda dig: de kommer endast för att stjäla, döda och förstöra. Låt dig inte bli lurad att tro att situationen är statisk i den meningen att den nuvarande nivån av falsk doktrin kommer att förbli konstant. Det börjar med att sjunga Hillsong eller Jesus Culture sånger, och innan du kan säga att "heaven meets earth like a sloppy wet kiss = himlen möter jorden som en slarvig våt kyss"(textbit ur en sång av John Mark McMillan Jesus Culture) kommer din pastor att introducera doktrinerna ifrån Hillsong och Bethel.
Det kommer inte dröja länge innan dina ledare att behöver delta i en konferens i Bethel eller Hillsong, och sedan introduceras nya material och kurser som ”sozo” eller en ”övernaturlig skola”. Du kommer med stor sannolikhet observera att ny terminologi kommer från din predikstol, eftersom nya läror kommer med några nya fångstfraser. Dessa ord följer till exempel NAR-läror: "skifte, inriktning, närvaro, atmosfär, impartation = överföring, acceleration"

Guds ord ignoreras eller förvrids bortom dess ursprungliga betydelsen, vilket resulterar i ett progressivt fel: "medan onda människor och bedragare kommer gå längre i sin ondska, de ska bedra andra och själva bli bedragna. Men du ska fortsätta med det du har lärt dig och blivit överbevisad om, du vet ju vem som lärt dig det och hur du ifrån barndomen har blivit bekant med de heliga skrifterna, så du blir viss om frälsningen genom tro på Kristus Jesus. All skrift är ingiven av Gud och bra för undervisning, till bestraffning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, att Guds människa kan bli fullt färdig, utrustad för allt gott arbete. "2 Tim 3: 13-17

2. Jag bara stannar och är ett vittne

Det kan fungera en tid, men förr eller senare kommer du bli anklagad för "söndring" och din "upproriska ande" kommer tas om hand om, av dina ledare. Din första prioritet ska i alla fall vara din ledare (enligt dem). Ett möte med dem, angående dina problem, kommer snabbt avgöra om din uppfattning är uppskattad. Det fanns inga hemliga troende i den tidiga kyrkan; De tog sig bort ifrån fariséernas olika sekter och läror. Om du vill vara ett vittnesbörd måste du lämna och inte ha något med mörkret att göra. De som är intresserade av sanningen kommer att komma och fråga dig om orsaken till att du lämnat och det kommer att vara din möjlighet att presentera sanningen.

3. Mina familjemedlemmar är med i kyrkan; Jag kommer förolämpa dem om jag lämnar.

Du har fördelen att kunna spendera tid med dina familjemedlemmar och ge dem dina orsaker att lämna. Jag inser att det kan finnas några komplikationer, men i slutändan kan din resa vara katalysatorn som gör att ögonen ska öppnas hos dem. Du kan förolämpa dem om du lämnar, men du kommer inte att förolämpa Gud. Vad som är stötande och faktiskt inte förlåtligt är att vara tyst när doktriner som kan förstöra familjens tro inte tas upp.

Du är skyldig att varna din familj och dina vänner. De borde inte känna sig trygga bland fiender i korset. "Jag vet att efter jag gett mig av kommer svåra vargar att komma in bland er och de ska inte skona hjorden; och från dina egna led kommer män komma som talar förvridna saker, för att locka lärjungarna att följa efter dem. Var därför uppmärksam och kom ihåg att i tre år upphörde jag inte, varken natt eller dag, att förmana er alla med tårar. "Apg 20: 29-31

4. Jag kan förlora för mycket

Motsatsen är det som är sant; du riskerar att förlora mycket genom att delta i ministerier som har svängt iväg från sanningen och bedrar människor. Många blir ordentligt investerade i sina församlingar. Förutom den möjliga förlusten av vänskap av nära och kära, finns det andra faktorer som spelar in. En kyrka som jag deltog i hade en "företagskatalog" för församlingens medlemmar. Vi uppmanades att stödja församlingsmedlemmarnas verksamhet, i och för sig inget fel med det. Vissa kan dock befinner sig i en situation där deras verksamhet i stor utsträckning är beroende av stöd från församlingens medlemmar, eller till och med själva församlingen. Valet är då enkelt - Gud eller mammon. Samma Gud som leder oss ur bedrägeri, kommer att ta hand om våra behov och öppna upp en utväg när katastrofen verkar överhängande. Din andliga välfärd måste prioriteras över alla jordiska bekymmer. Du kan aldrig förlora när du lyder Guds ord.

5. Gud rör sig fortfarande, trots några dåliga doktriner

Vi behöver förtydliga vad "Gud rör sig fortfarande" faktiskt betyder. Med detta argument hänvisar man vanligtvis till tecken och under, vittnesmål från människor i kyrkan, eller kanske deras egna erfarenheter. Jag är säker på att du har hört liknande uttryck som dessa: "Herrens närvaro var så stark under gudstjänsten" eller "det var så kraftig smörjelse under mötet och den Heliga Ande var närvarande." När subjektiva erfarenheter har företräde framför Guds ord, är det mystik har vi att göra med, inte biblisk kristendom. Människor som faller bakåt, guldstoft som uppträder under gudstjänsterna, regn som faller under ett bönemöte, eld/kärlekstunnlar, gåshud under tillbedjan, och även tecken och underverk är inte bevis på att Gud rör sig. Dessa sista dagar kommer att innehålla många tecken och under, men de kommer inte vara resultatet av att Gud rör sig, utan av bedrägeri:

"För falska Kristus´ar och falska profeter kommer uppstå och utföra stora tecken och under, för att leda även de utvalda vilse." Matt 24:24
"Den laglösa människans ankomst sker genom Satans verksamhet med all kraft och falska tecken och under och med alla onda bedrägerier för de som förgås, för att de vägrade att älska sanningen och så räddas. Därför skickar Gud dem en stark illusion, så att de kan tro på det som är falskt, för att alla kan bli dömda, som inte trodde sanningen men hade glädje i orättfärdighet. " 2 Tess 2: 9-11

I ett annat scenario, människor kan faktiskt ha blivit frälsta eller till och med helade i kyrkan som de nu inser lär ut falsk lära. Kanske började församlingen bra, men dukade successivt under för öronkittlande doktriner, eller kanske har församlingen alltid varit rotad i NAR och andra falska läror. Var tacksam för att Gud i sin barmhärtighet och nåd har räddat eller helat dig trots folk, inte på grund av dem. Gud frälste dig, Gud helade dig, var trogen mot Gud!

6. Jag kommer att vara utan en andlig täckning

Du har inte varit under en andlig täckelse i första hand. Den "andliga täckelsen" som falska lärare erbjuder dig, är inget annat än ett sätt att manipulera och kontrollera sina anhängare. Det finns ingen gemensam underordning till varandra i deras ordförråd. Falska lärare tjänar sina egen aptit, och för att få vad de vill, dominerar de, om de måste. Sanna herdar leder genom exempel med rena motiv: "Var herdar för Guds hjord som ni vårdar, var et inte av tvång, utan av fri vilja, inte för skamlig vinning, utan med villigt hjärta; dominera inte era församlingar, utan vandra med föredöme inför flocken "1 Pet 5:2-3

Vi upplever fortfarande inflytandet från 70-80-talen, av den ingjutna fruktan , av resterna av ”täckelse” undervisningen. De som upplevde detta vet vad jag talar om. I vissa fall hade ledarna sånt inflytande och sån makt; att de kunde bestämma, vem man skulle gifta sig med, vart man skulle bo och vad man skulle arbeta med. Om ledarna inte ”kände frid” eller de lyckades hitta en bibelvers i t.ex. Jeremia (taget ur dess sammanhang) som motsatte sig ditt val, då hade du inga alternativ, du var tvungen att underordna dig deras vilja.

Lärare som John Bevere, främjar fortfarande denna avvikande doktrin. Detta är ett långt citat (från en av våra tidigare bloggar) men värt att upprepa:

"En annan bok från Bevere - Under Cover = under täckelset, främjar en pyramidmodell eller hierarkisk ledarskapsstruktur i kyrkan, det som Jesus och Peter varnade för. Det är en förolämpande pastors dröm referensbok, eftersom Bevere i princip likställer att underordna sig din pastor med att underordna sig Gud. En mycket mer lämplig titel skulle ha varit "The Untouchables Manual for Ultimate Manipulation Of Sheep = De oberörbaras manual för ultimat manipulation av fåren". Baserat på felaktig bibeltolkning av Romarbrevet 13 som gäller för den civila myndigheten, inte församlingens auktoritet, upphöjer Bevere församlingens auktoritet till en nivå som fördöms i skriften själv. Bevere tror att om vi motsätter oss Guds delegerade myndighet, motsätter vi oss Gud själv. Konsekvenserna är allvarliga: "Det ställer oss inte bara under Guds dom, men det ger juridisk tillgång till demoniska krafter. Om vi vill vara lydiga mot Gud, har vi bara ett val när det gäller delegerad auktoritet - underordnande och lydnad. "s 88
Och det blir värre: "Vår tillhandahållande såväl som vårt skydd kan blockeras eller till och med tas bort, när vi kopplar bort oss från det verkliga livets källa"

I en konversation med Helige Ande sade Anden till Bevere: "John, om jag hade tänkt att varje troende skulle få all sin information, visdom och riktning endast genom bön och gemenskap med Mig, skulle jag aldrig ha infört auktoritet i Kyrkan. Jag placerade auktoriteter i församlingen med full vetskap om att Mina barn inte kan få allt de behöver bara från sitt böneliv. De behöva lära sig känna igen och höra min röst genom sina ledare också. "s 147

Gud placerade ledare i kyrkan; inte för att dominera människor utan för att instruera dem genom att korrekt dela sanningens ord och sätta ett exempel genom tjänande. Dessutom är vi befallda att testa alla saker. Bereanerna fick beröm för att d jämförde Paulus undervisning med skriften Apg 17:11 Bevere gör ingen åtskillnad mellan ledarskap enligt det gamla förbundet och det nya. Hans frekventa användning av gamla testamentets auktoritetsexempel är ur kontext och han kommer till denna chockerande slutsats: ".. när Gud lägger sin auktoritet på en person, oavsett hans privata eller personliga beteende, kan vi fortfarande få mottaga, om vi ser bortom det och hedra honom som sänd ifrån Gud "s. 116

Detta är en klar motsägelse mot skriften: "Utnämn äldste i varje stad som jag instruerat dig - om någon är hederlig och oklanderlig, bara har en maka och hans barn är troende och inte öppna för utsvävningar eller olydnad. För som en Guds förvaltare, måste han vara oklanderlig. Han får inte vara arrogant, snabbmodig inte heller en drucken, våldsam eller girig efter vinst, utan han ska vara gästvänlig, en älskare av gott, leva självkontrollerat, rättfärdigt, heligt och disciplinärt. Han måste hålla fast vid det sanna ordet som han lärt sig, så att han kan ge undervisning i en sund doktrin och också bestraffa dem som motsätter sig det. "Tit 1: 5-9

Enligt Beveres undervisning dock, så ska du underordna dig din pastor även om denna är en drucken, en som missbrukar människor i sin församling och lär ut falsk lära: "Att stå emot delegerad auktoritet är att stå emot Guds auktoritet. Vi bör inte själva lägga trycket på oss att urskilja på förhand om ledare har rätt eller inte. Inte heller ska vi döma efter det faktumet. Det här är inte vår börda, utan Guds. Han ensam vet och kan förändra hjärtan om han så önskar. "s 147"

Samma lärare som vill att du ska vara ansvarig, ansvarar inte för någon. De lever i bekvämlighet, kokar ihop en ny uppenbarelse med vilje och har etablerat sig som mellanhand mellan Gud och deras anhängare. Vårt huvud är Kristus, och han har gett sin kropp gåvor i form av pastorer och lärare för att få oss att mogna i tron. Dessa ledare behöver vissa kvalifikationer enligt skriften. Deras liv måste vara ett exempel, och de måste med rätta dela sanningens ord (liv och lärdom). Jesus Kristus är din täckelse, och samtidigt som vi måste vara i gemenskap, förbli ansvariga och underordna oss varandra, så är det att vara lydig mot ditt huvud. Kristus, när du lämnar en församling som lär ut falska doktriner.

7. Jag har en värdefull roll i kyrkan

Desto större anledning för dig att lämna, speciellt om du är i ledarskap. Du kan vara sekreterare, lovsångsledare, undervisa en bibelstudiegrupp eller, som i mitt fall, till och med vara en av pastorerna. Du kanske tror att du kommer att svika folket, och tanken på att lämna kan ge upphov till skuldkänslor och förräderi. Det är här du behöver ta ett steg tillbaka och undersöka situationen i ljuset av Guds ord såväl som från ett evigt perspektiv. När du lämnar en församling som lär ut falsk lära spelar du en värdefull roll! Dina handlingar enbart, kommer att vara ett kraftfullt vittnesbörd. Du har tagit ställning för tron och du vägrar att förråda Guds ord. Snarare vara skyldig i köttsliga människors sinnen, än stå inför Gud och redogöra för kompromisser. Ditt val står mellan: strida för tron eller stanna kvar, nöja sig med en förvrängning av tron.

8. Det finns inget närliggande alternativ

Detta är en verklighet för vissa, och det är inte bara ett problem för dem som lämnar en viss församling. Människor bor i isolerade områden över hela världen och andra bor i samhällen med knappt några troende. Att använda det "nej alternativet" som argument för att förbli i en församling som lär ut falsk lära, är att välja att stödja en falsk lärare. Ibland är vi helt enkelt inte medvetna om några alternativa församlingar eftersom vi fortfarande letar efter en beteckning eller rörelse som vi känner till. Det kan ta ett tag att hitta ett gemenskap med god och sund undervisning och en kropp av troende som kommer att uppmuntra dig i tron. Gud har inte övergett dig; du har övergivit falsk undervisning.

Ha i åtanke om du befinner dig i övergången, när det gäller att hitta en ny gemenskap. Många människor jag pratar med i Sydafrika, har tyvärr någon gång kommit under Bethel-församlingens förtrollning. Trots att de är i en församling, har Bill Johnson undervisat dem. Du vet vad jag menar: modern teknik. Det finns bokstavligen tusentals bra online-resurser till vårt förfogande. Att inte ha en hemförsamling är inte samma sak som inte växa i tron. Studera Guds ord, be, och om möjligt hitta gemenskap med andra som kan ha samma problem: "försumma inte att träffa varandra, som det är en vana hos andra, men uppmuntrar varandra desto mer som du ser Dagen närma sig. "Hebr 10:25

Sammanfattningsvis, om du vet att din kyrka undervisar falsk lära (NAR, trosläran, välstånds evangelium, sökarkänsliga, hypernpåd och andra former av falsk lära) så finns det ingen giltig anledning att stanna.

Om din kyrka har börjat införa dessa doktriner och främjar någon av de lärare som nämns, bör du ordna ett möte med din pastor. Var beredd och se till att du kan formulera dina problem. Bön är en del av förberedelsen. Du går inte in för att attackera en individ, utan du kommer för att testa deras läror. Du bör nämna specifika undervisningar som du tycker är motsägelsefulla mot Guds ord och ge exempel. En pastor som värderar sin vikt i salt vill höra vad du har att säga. Som en övervakare borde de vara oroliga för dig, och som lärare i Guds ord borde de bara vara glada att låta Guds ord i kontext vara skiljeman. Om de ignorerar dina bekymmer, kommer de med all sannolikhet att börja den hala glidningen som leder till illusion.

Fly från pastorer och församlingar som inte predikar evangeliet. Du har inget gemensamt med en fiende i korset. Du har inga affärer med dem som "kastas fram och tillbaka av vågorna och bärs av varje lind av läran, av människors list och bedrägliga planer."

Kom ut ifrån dem och strid ärligt för tron! Motstå, bestraffa och spring från dem som förvränger tron.


"Jag förvånas över att du så fort övergivit honom som kallade dig i Kristi nåd och vänt dig till ett annat evangelium - inte för att det finns något annat, men det finns några som oroar dig och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi eller en ängel från himmelen skulle predika ett annat evangelium än det som vi predikade för er, så är han förbannad. Som vi har sagt tidigare, så nu säger jag igen: Om någon predikar ett annat evangelium för dig än det du mottagit, låt honom vara förbannad. "Gal 1: 8-9

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar