onsdag 16 maj 2018

Sverigebönen . Sätt er in i rötterna


Sverigebönen

Nu närmar sig nationaldagen, då de kristna samlas och ber för vårat land. Något som kan se ut som ett lovvärt initiativ. Men är det verkligen så?

Innan jag ens går in på det jag vill ta upp, så vill jag påpeka, att det visst kan finnas genuint troende….. sant överlåtna…. riktigt frälsta människor i de flesta sammanhang som har felaktiga läror. Men de behöver ta sig ut ur dem och inte fortsätta göra sig delaktiga i deras synder.

De allra flesta skulle inte ens överväga att bjuda in Mormoner och Jehovas vittnen till denna gemensamma bön, för de har fel lära och är inte kristna i sann mening, och sanningen att säga så skulle de nog inte ens överväga att säga ja, heller.

Men utöver det så anser många idag att alla, oavsett samfund är syskon i Herren, så dem är det ok att be ihop med, för de ber till samma Gud, tror på samma Jesus. Men är det verkligen sant?

Vad finns bakom Sverigebönen och är det kristet?

// Sverigebönens vision:

Visionen för Sverigebönen har senare utvidgats till att även inspirera till regelbunden kollektiv bön och förbön för Sveriges land och dess 290 kommuner – som en bönevåg som sköljer över landet om och om igen.

  • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
  • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
  • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
  • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.//

Sju samhällspelare - Vad är det? = Det är sjubergsmandatet.

// Detta är samhällets sju pelare;

Politik och myndigheter
Guds församling
Familjen
Media
Utbildning
Näringsliv och arbetsplatser
Kultur och idrottsvärden

Att samhällets värderingar styrs och formas av ett antal bärande områden av inflytande är inte någon ny företeelse. Sverigebönen har valt att kalla dessa för samhällspelare.

Visionen om samhällspelarna utgår från sju huvudområden. Under dessa kan självfallet fler underliggande områden läggas till. De sju samhällspelarna är tänkta som en utgångspunkt, som ett stöd och vägledning i förbönen.
På Sverigebönens sida kan man läsa om de sju pelarna och bönen för vart och ett av dem, och en del annat. //
Detta är NAR, Nya Apostoliska Reformationen och dess sjubergsmandat.

Det har ingenting med bibeln att göra, utan det handlar om att vi kristna ska inta dessa sju berg, dvs få kristna människor i alla ledande ställningar, så att vi kan inta /överta herravälde på jorden, så att Jesus komma tillbaka.

//Sjubergsmandatet är en anti-biblisk och skadlig rörelse som har fått följeslagare i både karismatiska och pingst-kyrkor. De som följer sjubergsmandatet tror att för att Kristus ska återvända till jorden, måste kyrkan ta kontroll över de sju stora sfärerna av inflytande i samhället för Kristi ära. När världen har blivit föremål för Guds rike kommer Jesus att återvända och styra världen.

Här är de sju bergen, enligt sjubergsmandatet:
1) Utbildning
2) Religion
3) Familj
4) Business
5) Regering / Militär
6) Konst / Underhållning
7) Media //


Utbildning --------------------------- Utbildning
Religion ----------------------------- Guds församlingen
Familj -------------------------------- Familjen
Företag ------------------------------ Näringsliv / Arbetsplatser
Media ------------------------------- Media
Regering / Militär ----------------- Politik / Myndigheter
Konst / Underhållning ------------- Kultur /Idrottslivet

Kan vi se likheterna i Nar´s punkter och de som står listade under Sverigebönen?

// Dessa sju samhällssektorerna är tänkta att forma hur alla tänker och uppför sig. Så, för att ta itu med samhällsförändringar måste dessa sju "berg" förvandlas. Bergen kallas också "pelare", "shapers", "molders" och "sfärer". De som följer de sju bergsmandaten talar om att "ockupera" bergen, "invadera" kulturen och "omvandla" samhället .

Sjubergsmandat har sina rötter i Herravälde teologi, som började i början av 1970-talet med målet att "ta herrevälde" över jorden, genom att vrida 1 Mos 1:28 för att kunna inkludera ett mandat för kristna att kontrollera civila angelägenheter och alla andra aspekter av samhället . Den nya apostoliska reformationen, med sina självutnämnda profeter och apostlar, har också påverkat sjubergsrörelsen, genom utlåning av drömmar och visioner och andra extrabibliska uppenbarelser till mandatet.

Detta i sin tur är nära förknippat med Herravälde teologi. Här sägs det att samhället ska rekonstrueras av Guds lag, så att bibliska kristna ska regera i alla områden i både samhället, privat och genom affärer / företag. Denna lära är inte biblisk och har således inget stöd alls i bibeln.

Vilket i sin tur kan förknippas med Kungariket nu. Denna teologi återfinns inom den karismatiska rörelsen av protestantisk kristendom. Kungariket Nu förespråkare tror att Gud förlorade kontroll över världen, till Satan, när Adam och Eva syndade. Sedan dess går teologin så här;
Gud har försökt att återupprätta kontroll över världen genom att söka en speciell grupp av troende som är kända på olika sätt som "förbundsmänniskor", "övervinnare" eller "Joels armé" - och att genom dessa människor ska sociala institutioner (inklusive regeringar och lagar) komma in under, Guds myndighet.

Dessa tror att eftersom de troende har samma Helige Ande inneboende i sig, som Jesus hade, så har vi all auktoritet i himlen och på jorden. vi har befogenhet att tro på och prata in i existens, sånt som inte finns till och på så sätt kan vi skapa kungarikets ålder. //

/// Mycket mer info om NAR finns på Karin Jansson´s sida, och de finns länkade på Ohlin´s sida.

Att detta är helt obibliskt råder det ingen som helst tvekan om. De som alltså tagit in denna undervisning, vare sig de gjort det medvetet eller omedvetet (finns nog många i den senare kategorin) har tagit till sig fel lära. De är (ursäkta att jag säger det) inte mycket sundare än Mormoner och Jehovas vittnen som de själva anser helt fel ute. Likväl så anses detta kristet, och de som håller på med dessa konstiga obibliska läror, som helt sunda, och man kan därför med gott samvete, be tillsammans med.

”Jesus själv säger i Joh 18:36 att hans rike inte är av denna världen”. Men vi har fått det till att vi ska fixa till kungariket här och nu, genom att inta en massa påhittade berg. Och det gör vi bland annat genom att be, förenade över alla gränser.

Till dem som också inkluderas är många sammanhang som idag blandar in en massa olika sorters saker som vi är förbjudna att hålla på med, allt ifrån New Age - rent ockult. Då TR = trosrörelsens lära också ligger till grund för NAR, IHOP = Internationella böenhuset och många andra, så finns New Age med i, i stort sett allting, NAR har dock tagit steget längre och blandar in det rent ockulta; allt under parollen att de som är i det ockulta har stulit sina praktiseringar ifrån de kristna och det är dags att ta tillbaka dessa praktiseringar nu.

Låter detta som sund kristenhet?

Jag vill betona att NAR är inte ett samfund, som te-x Pingst, EFK; Baptisterna m.fl. det är ett flytande nätverk, som letat sig in i stora delar av kristenheten. Har man anammat en av de många läror som de har, då har man tagit in NAR i sin församling.

Sedan har vi SVK = Svenska kyrkan och RKK = Katolska kyrkan. SVK som idag anser att homosexuella kan gifta sig, för det är inte synd, som inkluderar kontemplativ meditation, kristen Yoga och annat, (vilket även en del andra samfund gör). Och RKK som har helgon-tillbedjan, Maria dyrkan med mycket mera. De blandar också in annan eld, en eld i från främmande andar, Österländska religioner. Och dessa ska vi förena oss i bön med?

/// Sveriges Kristna råd leder oss till ekumeniken, http://bibelfokus.se/skr ///

Vad säger då Bibeln oss om detta?

Gud är Ande, och ni som tillber Honom, måste tillbe i Ande och sanning Joh 4:24 Vad säger vi om "ande", handlar det om vår ande eller Guds Ande? Jesus säger i Johannes 3: 6 : "Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande."
Men det måste vara rätt ande. Har man blivit frälst in i fel lära, så finns chansen att man inte alls är frälst, eller ännu värre ändå, man kan ha överlämnat sig till Satan förkläd till ljusets ängel.
Därför det är så viktigt för de som verkligen är sant frälsta, att vi tar oss ur felaktig läror, så vi inte blir besmittade eller går i ok med de som inte är frälsta.

Gå inte i ok tillsammans med de som inte tror, det blir omaka par. Vad har rättfärdigheten med orättfärdigheten att göra? Vilken gemenskap har ljus och mörker?

Vi är ju även uppmanade att inte ha med det som är fel att göra, utan ta oss ut ifrån det, avskilja oss ifrån det och inte längre komma vid det som är orent. 2 Kor 6:17

Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.” Joh. 17:21-23

Målsättningen med Sverigebönen är att föda fram en väckelse. En väckelse till vem eller vad? Jesus själv varnar endast för avfall i den sista tiden innan han kommer tillbaka.

Givetvis kan vi be att Jesus ska väcka upp folk, både såna som inte alls är frälsta eller ens intresserade av Gud alls, men även de som är fast i falska rörelser. Det är inte det, det handlar om. Men vi kan inte få väckelse genom en falsk ekumenik, med såna som inte ens delar det sanna evangeliet.

//Väljer att sno lite från Lennart Jareteg
Det finns även i skriften ett ställe som omtalar att, ”Alla jordens invånare ska tillbe honom.” Det låter ju underbart att alla ska tillbe honom. En riktig enhet, riktig ekumenik, alla tillsammans i endräkt. Vem handlar det om, vem är det alla ska tillbe? Jo, Antikrist, och det ser vi i Upp 13:8

Ekumeniken som nu drar fram över jorden, kommer i slutändan leda till en global enhetlig religion, tillbaka in under påven och katolska kyrkan. I USA, som vi ligger redigt efter, så har de karismatiska redan försonats med påven, och sagt att protesten är över, och påven har i sin tur välkomnat dem tillbaka. Utöver det så har vi sett Ulf Ekman konvertera, Peter Halldorf ivrigt flirta med RKK, och de är inte ensamma.
Detta är också ett av målen för bl.a. New Age, att det ska bli en enda enad religion.

Frågan vi alla behöver ställa oss är; Är vi villiga att låna vår trovärdighet till detta?

Kan vi överväga att ha gemensam bön med Mormoner och Jehovas Vittnen?
Skulle vi överväga att ha gemensam bön med folk ifrån New Age eller rent av Satanister?
Om vi inte kan det, hur kan vi då beblanda oss med de som bandar in saker ifrån dessa?1 kommentar: