fredag 13 april 2018

Jag ser NAR i allting


Jag har fått kommentaren att jag ser NAR (= Nya Apostoliska Reformationen) i allting, och skriker NAR om allting.
Varför gör jag då det? Jo, för det har letat sig in i stort sätt överallt.

Fler och fler har anammat detta som kommer ifrån NAR; speciellt då ifrån dess grogrund och huvudkvarter nummer ett, vilket är Bethel Redding i Kalifornien, med huvudpastor Bill Johnson i täten. Så många ifrån Sverige har varit där, som tex de "så kallade" profeterna, Simon Ådahl och hans vän Örjan Armgren.

Men det stannar inte vid att folk åker dit för att ta in smörjan, nej, många inbjuder dessa talare att komma och tala. Man förenar sig alltså med dem. Och talesättet, "man blir som de man umgås med", blir sanning. Dessutom, om du är i mindre antal, så är det oftast inte du som påverkar åt rätt håll, utan de som påverkar dig åt fel håll. Och om pastorerna, som borde hålla ulvarna borta, omfamnar det och säger ja och amen till det, så har de allra flesta av fåren en tendens att hänga på, istället för att gå emot.

Det är därför väldigt viktigt att vi tar till oss det som våra sanna syskon på andra sidan havet berättar för oss. De har nämligen brottats med NAR och dess förespråkare så oändligt mycket längre än vi har. De har gått emot och konfronterat både läran och dess lärare, profeter och apostlar länge, långt innan vi öppnade portarna helt på vid gavel för detta faktiskt.

Vi öppnade portarna på vid gavel för dessa konstigheter först i och med awakening oktober 2016. Så även om en del redan innan haft lite kontakt med detta, så var det först då som vi verkligen accepterade och omfamnade denna lära fullt ut. En lära som är så otroligt uppblandad med new age, och värre ändå, det rent ockulta, det sistnämnda, som man ifrån högkvarteret påstår, ”att de som håller på med ockulta saker har stulit det ifrån de kristna och man bara tar tillbaka det som var stulet till att börja med”.

Folket går under i brist på undervisning, (Hos 4:6) och sanningen att säga, de har gjort det länge, i mitt fall så har undervisningen inte varit sund sedan Bror Spetz och Carl-Gustav Severin kom till församlingen, och det var 70-talets mitt, nån gång. Även om felen inte då var så markanta för mig, då jag fortfarande var tonåring, så fanns de nog där redan, med tanke på att de 81-82, när Ulf Ekman kom tillbaka ifrån Rhema, mottog honom med öppna armar, och de inte såg igenom troslärans falska saker, och vi församlingsmedlemmar var ivriga för allt som var nytt och fräscht.

Hur mycket mer sant är det inte idag, att folket går under i brist på undervisning. För nästan alla församlingar har idag haft samröre med trosläran, och tagit till sig mer eller mindre av dess undervisning. Och sakta men säkert har den sunda läran fått i sig grumligt vatten i stället för fast föda, eller ens mjölk.

Satan har inte kommit med det värsta på en gång, nej han har sakta men säkert värmt upp oss, som en groda som kokas till döds. det har tagit sin runda tid, men han har arbetat sakta och säkert, och gjort oss mer och mer mottagliga för fler och fler konstigheter. Skulle han kommit direkt på 70-talet med att vi kan blanda in new age och ockultism i budskapet på det sätt man gör idag, så skulle nog många fler ha reagerat.
Även om rötterna i trosläran har i sig nya tidsåldern och nya tankar, så var det inte lika uppenbart ifrån början, till viss del för man inte var tillräckligt insatt i vad dessa saker stod för. Vi får inte glömma att new age var inte på ordentlig frammarsch förrän på 60-talet.

Att vi vill se saker som de första kristna såg, och då i synnerhet under och tecken, det ligger liksom i vår natur. Vi läser om det som Jesus gjorde när han gick på jorden, om att det följde apostlarnas tjänst också, och så klart vill vi ha det, vi vill få uppleva vad de upplevde, fullt ut. Precis som Thomas behövde få sticka fingrarna i såren för att tro (Joh 20:24-28), så blir manifestationer i form av under och tecken en form av, "vi vill se för att tro". Detta trots att Jesus sa att ett horfullt släkte söker ett tecken. (Matt 16;4) Så när manifestationer kommer, oavsett hur de ser ut, så är vi alltför angelägna att se det som om det kommer ifrån Gud själv.

Redan när skrattväckelsen kom, så valde man att omfamna i stället för att ifrågasätta. Vi är så hungriga efter ett övernaturligt liv, så vilken form som helst duger, vilka yttringar som helst, som ens ger en liten indikation om att det är övernaturligt, det måste det vara Gud som står bakom. Ingen prövning görs emot vad skriften säger, eller om det ens finns med i skriften. Ut flyger all försiktighet, man hoppar glatt på det galna tåget. Man försöker härma det som sker på en ort i USA, för man vill ha del av det. Att det sedan har konstiga manifestationer, som att folk låter som djur, rullar runt på golvet, med mycket mera, det bryr man sig i mindre om.
Så långsamt har vi tagit till oss mer och mer saker, inte ifrågasatt, inte jämfört med vad Bibeln säger. Sakta men säkert har så den sunda läran förvanskats till det den är idag.

När alltså då ännu mera konstigheter kommer, så är vi redan så uppblandade, så lite till känns inte som ett stort avsteg ifrån den sunda läran. Lite fel leder sakta till fler fel, allt i upplevelsens namn, och för att få samma saker som de första kristna hade. Hur vi når dit är av sekundär betydelse.

När vi så beblandar oss med detta nya som NAR står för, då är chansen stor att vi dras med i dess kölvatten. Det har också hänt inom många rörelser idag. Om igen får vi gå utomlands för att se hur illa det är, för de ligger många år framför oss i detta. Men även här ser vi att det inte bara omfamnas utan även härmas efter till viss del.

På Bethels ”Övernaturliga skola” vilket är namnet på deras ”så kallade” bibelskola, så får de bland annat lära sig gåvorna (inte lära sig vilka de är, utan hur man tränar upp dem) och att praktisera gåvorna (för att få dem i funktion). Så när man då läser att bibelskoleelever ifrån Livets Ord, övar på gåvorna, då är det inte svårt att se likheten med NAR, för det är ju exakt detsamma. Men en gåva ifrån den Helige Ande är inte något man kan träna sig till eller ens öva upp för att äga. Gör man så, har man ju tagit bort den som ger gåvan till att börja med, ifrån ekvationen.

NAR har även ”herravälde teologi och sjubergsmandatet” i sig. Det betyder att vi ska ta herravälde över jorden vi kristna, och det gör vi genom att inta ledarpositioner i de sju bergen vilka är, Politik/militär, media, underhållning, familj, undervisning, religion och affärer.
Så när jag hör att Livets Ord bygger stor sportarena, som de hoppas att de utanför församlingen också ska utnyttja sig av, ja då går tankarna till sjubergsmandatet, då ju underhållningen är ett av de sju bergen.

NAR är också hyperfokuserade på väckelse i sista tiden, tvärt emot vad skriften varnar oss för ska vara tecknet i sista tiden, vilket är avfall. Inte avfall från att tro i sig, utan avfall ifrån den sunda läran, det är vad det handlar om. (Luk 18:8) Och de har en lära som följs av under och tecken, vilket vi även i det fallet är varnade för ska komma, ljugande under och tecken som inte är ifrån Gud Fadern själv, utan ifrån fienden. (Matt 7:22-23)

I extrema fall så undervisas i USA att med den takt folk blir frälsta idag, så kommer alla på hela jorden vara frälsta ca 2035, och då kan Jesus komma tillbaka igen, för då har vi ställt i ordningen scenen för hans återkomst.
Man kan tycka att alla borde se igenom detta, dels då ju; ”porten är trång och vägen smal som leder till livet, och få finner den”, (Matt 7:13-14) och det är inte upp till oss att iordningställa någonting, ”Jesus kommer i den stund som vi inte väntar oss”, ( Matt 24:44) men så är alltså inte fallet, enigt vad dessa rörelser predikar.

NAR har även impertation = överföring, av den Helige Ande. Men den Helige Ande ges till oss som en hjälpare, vi kan inte överföra honom ifrån oss själva till någon annan. Denna praktik liknar man vid att Elia gav sin mantel till Elisa, och att även när profeten föll på döda, så väcktes de till liv.

En annan typisk sak är att de ofta skriker, eld, eld, eld, mer, mer mer, dubbla det, dubbla det, med mera. Sedan har vi ju eldtunnlar eller kärlekstunnlar, som folk går igenom och andra lägger händerna på dem. Att detta inte kan återfinnas i skriften det struntar man blankt i, då ju det är nya uppenbarelser ifrån Gud som det handlar om.

Hur långt är då steget ifrån troslära över till ren NAR lära? Inte speciellt långt. Man har ju redan rötter i new age, =nya tidsåldern, och new thought = nya tankar, så en del finns där redan. Går vi över till att få se under och tecken, så har det ju varit en önskan för alla, även i pingst. Så att ta in den biten, det kommer sig naturligt. Och väckelse, det har det talats om i alla tider, och även funnits tidigare.
Men de levde inte i de sista av de senaste dagarna, om vilket skriften varnar för ett stor avfall. 2 Tess 2: 3

Det som skiljer är de extrema sakerna. Men vi vill ha det övernaturliga, vi vill att känslorna ska översvämmas. Kort sagt, vi vill ha allt det nya som sägs komma ifrån Gud och den Helige Ande. Faktum är att vi hellre vill ha det än att pröva allting och slänga ut det som är fel.
Men vi är tillsagda i skriften att ”inte lyssna på vår onda bedrägliga hjärtan” (Jer 17:99), vilket är vad de allra flesta idag, gör.

När vi tillåter att våra känslor får vara med och styra, så hamnar vi fel. Det finns inga nya uppenbarelser som Gud glömde lägga in i Bibeln. Han fick med allting som vi behöver för att hålla oss på den smala vägen. Men när vi går utanför den och förlitar oss på känslor, och våra onda, bedrägliga hjärtan, då hamnar vi fel. Lite fel leder hela tiden till mer fel. Vi får inte gömma bort att ”lite syra gör hela degen sur”(Gal 5:9), lite fel gör hela läran fel och om vi tillåter det så leder det till mera fel, det är oundvikligt.

Med den urholkade undervisning vi har idag, ett budskap som går lätt ner, eller som bibeln uttrycker det, ”som kliar folkets öron” (2 Tim 4:3), och den totala bristen på kunskap i vad Bibeln egentligen lär oss, och en total avsaknad av urskiljning, så är det inte långt borta att man helt tar till sig dessa saker. Detta gäller alla församlingar som på något sätt tillåtit eller tillåter att fel saker blandas in.

Trädet måste dras upp med rötterna om rötterna är ruttna, det hjälper inte att ansa toppen för att få det att se fint ut. Om man inte drar upp det med rötterna, så kommer man lägga fel till fel.

Vi får inte vara så fixerade vid under och tecken, så att vi glömmer bort att göra som Bereanerna, studera hela skriften och se om det förhåller sig så som det som predikas. (Apg 17:11) Vi måste läsa bibeln i kontext, skriften ska förklara skriften och det är summan av Guds ord som är sanning.

De som aldrig har anammat dessa nymodigheter, och de som kommit ur dessa rörelser, kan när de ser på det som sker, inte förstå hur någon enda person med lite vett i skallen, kan ens för ett ögonblick tro att detta är sund kristendom, att det är den sunda lära som Apostlarna predikade. Men för de som är kvar, som långsamt värmts upp i detta, så ter det sig helt sunt.

Sanningen är att vi under lång tid har tillåtit att kristendomen förändrats radikalt, så lite mer fel ser inte ut som en stor sak egentligen. Men skulle Jesus själv eller apostlarna komma ner just nu, så skulle de inte vara tysta. Tillbaka till de urgamla stigarna, tillbaka till evangeliet som det en gång predikades, med eller utan under. För DET ÄR ORDET SOM ÄR GUDS KRAFT TILL FRÄLSNING, inte tecken och under, inte konstiga manifestationer. Och vi kan på intet sätt påverka när Jesus kommer tillbaka.


1 Tim 4:1- Men anden säger uttryckligen att i kommande dagar, ska en del avfalla från tron och hålla sig till villoandar och onda andars läror.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar