lördag 14 oktober 2017

Några punkter angående Ändens tid

Personligt från David C. Pack utgivare, redaktörschef aug 24 2011
En tidigare artikel i Riktigt Sanning” omfattade den misslyckade profetian av en radiopratare om 21 maj 2011 och hans förutsägelse om att den 21 oktober 2011 var domedagen. Det tog upp hur man kan känna igen falska profeter från Guds tjänare, och mycket mer.
Men vad är sanningen om Bibelns profetior?
Jesus Kristus, tillsammans med Gamla testamentets profeter och andra nytestamentliga nedtecknare, talade om specifika händelser och trender som skulle föregå Hans återkomst. Det finns cirka 70 som uppträder i följd, som kulminerar i Kristi återkomst. Vissa är större än andra - men alla är bevisliga. Syftet med denna unika ”personlig” är att helt enkelt och kort avslöja i följd-ordning den första av 13 större händelser. De utgör en grund för att förstå svaren på de viktigaste frågorna om framtiden!
Jag kommer att vara tydlig om vad som kommer! För att besegra utbredd förvirring kan inga slag undnhållas.
Många känner att världen hastar mot katastrof. Människan är överväldigad av alla slags problem, ondska och hemsk terrorism, våld av alla slag, förorening, överbefolkning, politisk omvälvning, religiös förvirring och enorm ekonomisk turbulens och nedgång, vilket tyder på att en ännu värre stor depression ligger framför oss.
Nya sjukdomar fortsätter att växa och de gamla återkommer. Hungersnöd decimerar hela segment av lokala befolkningar. Och oförståeligt dödliga massförstörelsevapen hotar nu mänskligheten.
Hundratals miljoner lever i fattigdom, okunnighet och förtryck. Lägg till skenande och förvärrad odödlighet och perversion över hela världen - och den oändliga cykeln av hat och oro som växer allt värre i Mellanöstern - och jordbävningar, vulkaner och skrämmande vädermönster över hela världen - och förödande bränder, tornador, orkaner, torka och översvämningar förekommer oftare och på flera ställen. Rubriker skriker dagligen av till synes oändliga problem. Världsvillkor, händelser och trender talar i skrämmande termer om hur saker snabbt kan vända sig i fel riktning.
Källa och svar
De flesta vet inte var eller hur man med Guds Ord ser, för att få en korrekt förståelse för hur händelserna kommer att spela ut, i följd, inom Guds huvudplan för slutet av åldern. Och i stället för att undersöka hundratals profetiska verser själva för att få bevis, är många nöjda med att lita på förmodade experter.
En tredjedel av Bibeln är profetior - historia skriven i förväg. Över 80 procent av den här framtida historien är ouppfylld. Många större händelser måste ändå ske. Gud vill att hans tjänare ska förstå dem. Han har gett ledtrådar nödvändiga vitala nycklar! - till att förstå vad världen kan förvänta sig ske.
Profeten Jesaja förklarade att Guds ord är skrivet, "... förutsägelse på förutsägelse .... linje på linje ... här lite och där lite ..." (28:10). Ingenstans är detta bibelmönster mer sant än med profetia. Och en annan stor Bibelsanning är att denna bok tolkar sig själv.
Miljoner undrar om händelsernas gång och om världen ligger på randen av förstörelse. Jesu lärjungar frågade honom om de slutliga händelserna. Lägg märke till: "Lärjungarna kom och sa: Berätta för oss när dessa saker ska ske? Och vad kommer tecknet vara på världens ände [vilket betyder ålder]? "(Matt 24: 3).
Idén om världens slut har varit föremål för diskussion och spekulation, men också förlöjligande, i nästan 2000 år. Närmar sig tiden för Kristi återkomst - är detta ändens tid? Kan vi veta det?
Nu börjar undersökning av 13 händelser eller villkor - i följd - som föregår Kristi återkomst. Vi räknar fram från nutiden.
NUMMER 1: Den globala nedbrytningen av karaktär
Aposteln Paulus varnade: "I de sista dagarna kommer riskabla [eller farliga] tider ..." (2 Tim 3: 1-4). Här är det han beskriver: "Människorna ska vara själviska, penningkära, skrymtare, stolta, förtalare, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, otrogna, olyckliga, gudlösa, utan naturliga tillgivenhet, kärlekslösa, begivna på förtal, fredsförstörare, falska anklagare, inkontinenta, hårda, omåttligt tygellösa, fientliga mot det goda, förrädare, besinningslösa, högmodiga, älska nöjen mer än Gud". Den här tiden har kommit! Och det förvärras!
Se sig om. Folks beteende förändras. Fler myndighetsfigurer sänder ut alarm om att människans natur löper vilt - och allting exploderar och blir kontrollöst! Ingen tänkande person kan vara oense om detta.
Matteus 24, Lukas 21 och Mark 13 är parallella berättelser om vad som kallas Olivet Prophecy (= olivträdets profetia - ungefär, Olivet discourse = samtalet under olivträden, engelsk term för vad som sägs i dessa kapitel). Denna avgörande profetia fungerar i kombination med Uppenbarelseboken och Daniel´s bok, och sätter i sekventiella ordning, händelserna som spänner över hela perioden från Kristi första ankomst till Hans återkomst 2000 år senare. Jesus förklarade exakt vad som skulle hända - vad den seriösa observatören ska leta efter och förvänta sig. Han presenterade, i klart och tydligt språk, alla viktiga händelser och trender. Dessa är exakta paralleller mellan Uppenbarelseboken 6 och Matteus 24, de ger ledtrådar som förklarar de symboler vi ska studera i Uppenbarelseboken. Du kommer att se att Jesus ger ett direkt svar på en direkt fråga.
Paulus sista dagars beskrivning kulminerar med, "onda män och förförare ska växa mer och mer, bedraga och blir bedragna" (2 Tim 3:13).
NUMMER 2: Falsk kristendom växer och blir mycket värre
Först berättade Jesus för sina lärjungar: "Se till att ingen bedrar dig. Ty många kommer att komma i mitt namn och säga: Jag [Jesus] är Kristus; och kommer att lura många "(Matt 24: 4-5). Jesus går rakt på de problem som skulle existera - det skulle finnas många bedragare i arbete. Kristus varnade för att de många skulle bli lurade av de som hävdar att de representerar honom - inte de få. Gör detta dig oroad?
Antalet falska lärare och falska profeter exploderar, precis som Jesus varnade tre gånger (bara i Matteus 24) skulle inträffa. De flesta är omedvetna om detta bedrägeri - och dess inverkan på hela kristendomen.
Låt oss nu läsa den exakta parallellen i den första förseglingen i Uppenbarelseboken 6. Förstå att det som aposteln Johannes antecknar är skrivet i symboler, inte ett vanligt språk. Han introducerar apokalyptens ökända fyra ryttare: "Lammet [Jesus] öppnade ett av föseglingarna ... se en vit häst: och den som satt på honom hade en båge; och en krona gavs till honom, och han gick ut för att erövrare för att segra "(Upp 6: 1-2). Den vita hästen representerar falsk kristendom. Ryttaren är en förfalskning av den sanna Kristus och en förfalskning av hans andra ankomst, beskriven i Uppenbarelseboken 19: 11-16. Där driver den verkliga Kristus och Han har ett skarpt tvåeggat svärd, medan den falska kristus bär en båge. Överse inte denna kritiska skillnad!
Eftersom falska lärare, ministrar och falska profeter har haft sin handel i århundraden, måste Jesu varning för slutet av ålder innebära en stor ökning av falsk kristendoms kraft, förekomst och inflytande.
NUMMER 3: Krigen växer och blir värre
Efter falsk kristendom säger Jesus: "Du kommer att höra om krig och rykten om krig: se till att du inte är oroad, för allt detta måste ske, men slutet är ännu inte inne. Ty nation skall stå upp mot nation och rike mot rike "(Matt 24: 6-7).
Detta kräver ingen tolkning. Faktum är att det är Jesu tolkning av Uppenbarelseboken 6. När vi läser de återstående förseglingarna, har Jesus på förhand berättat för vad vi ser - vad symbolerna betyder. Allt mysterium försvinner.
När den andra förseglingen öppnas uppträder en röd häst: "När han hade öppnat den andra förseglingen ... gick en annan häst ut som var röd. Makt gavs till den som satt därpå för att ta bort freden från jorden, --- och att de skulle döda varandra, och det gav honom ett stort svärd "(Upp 6: 3-4).
Samma Jesus Kristus skulle inte ge två olika versioner av vad som händer omedelbart före hans återkomst. Han skulle inte berätta en sak för sina lärjungar i det första århundradet, och en annan till de av det 21: a århundradet! Detta borde vara uppenbart.
Svärdet i Uppenbarelseboken 6 visas som ett instrument för krig och dödande. Denna häst och ryttare tar fred från jorden. När fred lämnar kvarstår krig - vad Kristus beskrev i Matteus 24: 6.
Krig har fortsatt och vuxit stadigt värre sedan Kristi profetia. Den här delen av Johannes förbluffande syn har de allvarligaste konsekvenserna för alla levande på jorden idag. Denna ryttare representerar den fruktansvärda förstörelsen genom världskrig. I slutet av åldern har potentialen för förödelse i krig blivit så stor att den har makten att ta fred, inte bara från två eller flera nationer, utan "från hela jorden".
Endast i modern tid har massförstörelsevapen varit tillgängliga. 1900-talet såg de två mest förödande krigen i världshistorien, med andra världskriget desto mer destruktiv än det första, WWI. Vi är i det sista upploppet, innan det verkligt största kriget, som är förutspått att överträffa allt innan det. En syndig, upprorisk mänsklighet når slutet av sitt rep, när krigets potential inte kan bli värre, för att den kan radera allt liv från jorden, i en sista sprängning, som orsakar total förstörelse - om Kristus inte ingriper och förkortar dessa händelser. (Matt. 24:22).
Svärdet i Uppenbarelseboken 6 visas som ett instrument av krig och dödande. Denna häst och dess ryttare tar freden från jorden. När freden lämnar – återstår bra krig – det som Kristus förklarade i Matteus 24:6
NUMMER 4: Krig och uppror
Jesus lade till detta i Lukas 21: "När du får höra om krig och uppror, var inte rädd; för dessa ting måste först ske; men slutet är ännu inte här "(v. 9). Det grekiska ordet för "uppror" betyder oordning, förvirring och tumult. En utvidgad definition kan innefatta handlingar och effekter av terrorism, såsom bombningar, men även demonstrationer, protester och upplopp. Dessa saker har nästan kommit i full kraft. Men civil olydnad och relaterade handlingar, inklusive våld, kommer att växa och bi betydligt värre än vad vi ser idag, vilket bara är början på det.
NUMMER 5: Hungersnöd
Historiens mönster är att hungersnöd alltid följer krig. I Matteus 24 sade Kristus också: "Det skall bli svält ..." (vers 7). Detta upprepas i uppenbarelse 6 - när den svarta hästen visas. Observera: "Han ... öppnade den tredje förseglingen ... och såg en svart häst; och han som satt på honom hade en vågskål i sin hand. Och jag hörde en röst ... säg, ett mått av vete för en silverpeng och tre mått korn för en silverpeng; och se till att inte skada oljan och vinet "(vs. 5-6).
Dessa visar på en extremt världsomspännande hungersnöd - en utbredd brist på mat utöver vad någon som helst civilisation har sett. Detta tillstånd, ses som att gripa tag om hela världen på ett hemskt sätt. Svälten ökar nu. De är nu mycket sämre än de flesta föreställer sig. Omkring 24 000 människor på jorden svälter ihjäl varje dag – och det stiger hela tiden!
Alla nationer är redo för en aldrig tidigare sett - global livsmedelskris. Drastiska förändringar kommer snart att komma till en sammanhängande modern värld. Inte mer kommer stormarknaden ha hyllor av överflöd. Inte mer någon stor export. Inga mer rika länder kan hjälpa länder som drabbats av torka och hungersnöd. Varje dag förklaras det i artiklar att den svarta hästen befinner sig strax bortom horisonten för alla nationer! Tro det här!
NUMMER 6: Problem
Markus berättelse om Jesu lista lägger till ett ord som inte kan hittas i Matteus eller Lukas: "Det kommer bli svält och problem ..." (13: 8). Det grekiska ordet som översatts med problem betyder "störning, det vill säga (av vatten) grumlas, eller (av en mobb) upproriskhet/uppror: problem." Medan detta för våra tankar till kravaller, civila uppror, protester, våldsbrott och gängkrig - och det här är förbundet med störningar - det innehåller också en rad svårigheter som kommer från översvämningar, enorma orkaner, cykloner och tyfoner och andra svåra stormar - alla former av "rinnande vatten". Markus evangelium indikerar att dessa saker också kommer att bli värre. Se själv vad som redan sker.
NUMMER 7: Sjukdom
Om krig leder till hungersnöd, och det gör det, - inbjuder den resulterande undernäringen en mängd sjukdomar. Jesus sade följande: "Det kommer att finnas ... pest/farsot [eller sjukdomar] ..." (Matt 24: 7). Den fjärde förseglingen avslöjar en blek häst: "När han hade öppnat den fjärde förseglingen ... såg han en blek häst, och hans namn som satt på honom var Döden och helvetet följde med honom. Och makt gavs åt dem över en fjärde del av jorden [en av fyra människor] att döda med svärd och med hunger och med döden och med jordens djur "(Upp 6: 7-8) ).
Denna häst är avbildad som blek eftersom den är sjuklig. Det representerar självklart sjukdom och pest! Den bleka ryttarens ankomst förespråkar att hundratals miljoner - och inte bara i fattiga, underutvecklade länder - kommer att förgås genom skrämmande sjukdomsepidemier. Hänvisningen till "Död" - slutresultatet av många sjukdomar - och "helvete" - hades, vilket betyder graven - gör detta klart. Dödsfallen från sjukdom runt om i världen är nu svimlande - 82 000 liv förlorade varje dag, 30 miljoner om året - och det växer!
Sjukdom kommer snart att förändra historiens gång på ett djupt sätt. Skrämmande epidemier, som som aldrig tidigare har setts, kommer att slå världens rikaste länder. Och kommande pandemier kommer att få allt som föregick dem att blekna. Det efterföljande kaoset kommer att påverka dig och alla dina nära och kära. Allting omkring dig kommer att förändras till det värre.
NUMMER 8: Djurangrepp
Uppenbarelseboken beskriver "jordens djur". Profeten Hesekiel skrev: "Svärdet är utanför och pest och hungersnöd inom; den som är ute på fältet skall dö med svärdet; och den som är i staden, ska hungersnöd och pest förtära" (Hes 7:15). Först notera likheten med Matteus 24 och Uppenbarelseboken 6. När man tillåter Bibeln att tolka sig själv, uppstår en tydlig bild varje gång.
Hesekiel fortsätter: "Så säger Herren, Gud; Så sant jag lever, de som bor bland ruinerna ska falla för svärd, och den som är i de som bor i det öppna fältet, skall jag ge till djuren som förtäring, och de som bor i fort och grottor skall dö av pest "(33:27). Bilden som målas upp är nästan för otäck att tänka på.
Det ser ut som att et inte finns någon utväg! Gud tillåter ingen flykt för dem som inte vänder sig till honom! Många kommer försöka fly, men kommer inte kunna. Döden kommer bokstavligen att jaga dem som en spårare jagar en laglös. Faktum är att du såg en fjärdedel av alla människor kommer att dö av ryttarens handlingar och vilda djur - och detta är innan saker blir mycket värre.
Uppenbarelseboken 6: 8 blir en av Bibelns mest kraftfulla enskilda passager - eller vad som kan kallas ett sammanfattande uttalande - om hela profetians ämne. Förstå storheten i det här fantastiska meddelandet.
NUMMER 9: Jordbävningar och vulkanaktivitet
Jordbävningar och vulkaner har blivit regelbundna i nyheterna. Den största aktivitetsperioden i historien är nu på gång. Jesus varnade: "Det kommer att bli ... jordbävningar på olika ställen" (Matt 24: 7).
Jesus säger att jordbävningar skulle vara här och där - men också att de skulle öka i frekvens och intensitet före hans återkomst. Luke lägger till "stora jordbävningar" (21:11). Ordet som översatt "stort" är megas, vilket betyder "stort", "stort", "högt, stort, högt, kraftigt" och "starkt." Tro Kristi ord. Mega-jordbävningar-av fantastisk storlek, vilket resulterar i en enorm och utbredd förstörelse. Detta skiljer sig ifrån tiden då jordbävningar kommer oftare och med mer förstörelse, från mindre frekventa relativt "genomsnittliga" skakningar i tidigare historiska perioder. Samma kommer gälla för vulkanisk aktivitet.
En andra punkt ses genom att jämföra Luke och Mark till Matthew. Den sistnämnda listar jordbävningar i slutet av krig, svält och sjukdom. Luke och Mark lista dem före dessa saker. Poängen är uppenbar. De kommer att inträffa under de sista åren när falsk kristendom, krig, svält och sjukdom har blivit värre.
Förstå och ta till dig vad du har lärt dig! I själva verket har Jesus gett ett i förskott utgivet nyhetsbrev - eller rubrikerna - av händelser och förhållanden som finns runt omkring oss och kommer att bli mycket värre.
Kom ihåg att det inte är min mening att bevisa varje profetia i detalj. Vi kan bara undersöka sammanfattningar av de viktigaste händelser som kommer att komma. Den seriösa läsaren vill ha detaljer - och detaljer är tillgängliga. Syftet är att ge en kort miniatyrbild - en kraftfull översikt över vad som händer.
NUMMER 10: Sann evangelium predikas
Jesus förutspådde att en världsomspännande försök att predika det sanna evangeliet skulle inträffa före slutet! Observera: "Detta rikets evangelium skall predikas i hela världen för att vittna för alla nationer; och sedan kommer slutet "(Matt 24:14). Det betyder att någon/några förkunnar kungarikets evangelium idag, i vår nuvarande ålder, eftersom slutet som det nu är – inte har kommit ännu!
Leverera det enda sanna evangeliet till världen - den goda nyheten om Guds kommande rike! - är Guds kyrkas/församlings arbete! Medans denna provision började med de ursprungliga apostlarna, fortsätter Guds återställda skara den. Budskapet och målet är desamma - endast metoderna skiljer sig åt. Idag är Guds sanning tillgänglig som aldrig tidigare. Flera tusentals världen över lär sig sunda principer, direkt från sina biblar, som hjälper dem att leva lyckligare liv.
Guds återställda skara erbjuder mer material - mer skriftenlig sanning i video- och ljudform-än någonsin tidigare i Guds historia, som arbetat med mänskligheten. Kolla här själv. Och vi erbjuder allt utan kostnad på våra webbplatser. Vi är den största (mest omfattande) religiösa förlagsoperationen i världen, nu eller någonsin.
Våra webbplatser, collectively-rcg.org, realtruth.org och worldtocome.org är också de mest omfattande religiösa webbplatser av alla slag i världen - nu eller någonsin tidigare!
NUMMER 11: Världen är varnad
Denna händelse fungerar tillsammans med nummer 10. Världen känner inte till Gud. Den är omedvetet om planen och syftet som han arbetat ut. Världsomspännande olydnad mot Hans lagar och avvisning av Hans sanningar kommer att orsaka hemska plågor, som kommer hällas ut på mänskligheten som förkastat Gud. Men Bibelns Gud är en kärleksfull Gud. Innan straff ser han alltid till att Hans "väktare" blåser larm för dem som är riskeras att bli skadade. Observera: "människoson, jag har satt dig till en väktare för Israels hus; Därför hör du ordet vid min mun och varnar dem från mig. När jag säger till den ogudaktige, o onda man, du ska säkert dö; Om du inte talar för att varna de ogudaktige från hans väg, så skall den ogudaktige dö i sin missgärning. men hans blod kommer jag utkräva av din hand. Även så, om du varnar de ogudaktiga om hans väg och säger till honom att vända sig från den; Om han då inte vänder sig från sin väg, skall han dö i sin missgärning. men du har satt din själ fri [ditt liv] "(Esek 33: 7-9). Läs även verserna 30-33.
Gud vill att ingen ska ha en ursäkt för att säga, "Jag visste inte" eller "Varför sa du inget till mig?"
Det blir vårt ansvar att varna alla som kommer behöva ta itu med allvaret och meningen bakom de världsomvälvande händelser och katastrofer, som snart ska komma i en sömnig, intet ont anande värld. Profeten Jesaja skrev: "Skrik högt, skona inte, lyft din röst som en trumpet och visa mitt folk deras överträdelse och Jakobs hus deras synder" (58: 1). Arbetet med ”The Real Truth Magazine = Den verklig sanningens magasin” är att utfärda denna varning medan det fortfarande finns tid.
Jesus gör ett speciellt löfte i Uppenbarelseboken 3: "Se, jag har ställt inför dig [hans kyrka i sammanhang] en öppen dörr, och ingen kan stänga den" (3: 8). Denna dörr avser det arbete Guds församling måste genomföra och slutföra.
Min bok ”The Bible´s greatest Prophecies unlocked = Bibelns största profetior upplåst”! - En röst som ropar ut, är olik allt du någonsin har läst. Många har och läser det. Ännu större tal kommer snart. Jag uppmanar dig att läsa den här boken. Den går långt utöver vad som omfattas av denna lilla personliga. (kortversion)
NUMMER 12: Det heliga romerska riket uppstår
Uppenbarelseboken 17: 8-9 beskriver ett vilddjur som går upp ur en bottenlös grop och rids av en "kvinna". Vers 12 visar att detta odjur involverar 10 kungar som ska ta emot kraft och förena sig för att upphöja den till en ledare som kommer att ta vilddjurets roll.
Att jämföra uppenbarelsen 13 och 17, med Daniel 2 och 7, ger full förståelse för detta vilddjur och det system som det representerar. Många gammaltestamentliga skrifter hänvisar också till detta system, men det är de mest kritiska kapitlen att förstå. Kombinerat, förklarar de en förbluffande och djup nykterhet! - profetia om de sista händelserna som kommer att påverka alla människor under din livstid!
Denna sjunde, sista, kortlivade uppståndelsen av det heliga romerska riket uppstår nu i hjärtat av Europa! Ett Enat Europa kommer och ligger precis framför oss. När det verkar kommer till stånd, kommer hela världen att bli förvånade och chockade.
Uppenbarelseboken 13 beskriver ett symboliskt vilddjur med sju huvuden, 10 horn och 10 kronor, samt ett andra djur med två horn. Det första vilddjuret representerar det romerska riket - ett politiskt rike. Vilddjuret med två huvuden representerar huvudsakligen en inflytelserik profetisk kvinna eller kyrka som kontrollerar det första vilddjuret. Uppenbarelseboken 13 beskriver också "vilddjurets" bild och "märket". Profeten Daniel förklarar att de "tio hornen" i Uppenbarelseboken 13, var 10 på varandra följande regeringar, som uppstod ur det romerska riket och fortsatte fram till Kristi andra ankomst. Daniel säger: "De tio hornen ur detta rike är tio konungar [eller regeringar] som kommer att uppstå" (7:24). Vem är dessa 10 kungar? Börja med att erkänna att de måste vara successiva, inte samtidigt eftersom de sträcker sig från en period från 476 till Kristi återkomst. Självklart kan ingen man leva så länge och ingen enskild regering, med befogenhet från Rom, varat så här länge.
Kort sagt, med början i 554 AD, blev det romerska riket känt som det heliga romerska riket. Historiker erkänner nästan universellt att Påvens krönande av Justinian signalerade denna förändring. Under århundradena uppträdde nya härskare och blev krönade -Charlemagne (AD 800) -Otto the Great (962) -Hapsburg-dynastin av Charles V (1520) -en Napoleon (1805) -med det sjätte huvudet var Garibaldi 1870-1945! Denna väckelse av det heliga romerska riket kulminerade i nederlag Adolf Hitler och Benito Mussolini. Efter att Mussolini undertecknat ett hemligt avtal med Vatikanen 1929, och förenat Etiopien, Eritrea och Italienska Somaliland tillbaka till Italien år 1935. Förklarade han detta vara det Romerska Riket återupprättat!
Men det finns en annan figur som dyker upp på världsscenen under denna tidsperiod.
NUMMER 13: Den falska profeten kommer på scenen
Denna händelse kan enkelt bytas ut med nummer 12 eftersom dessa visas vid eller på ungefär samma gång. Uppenbarelseboken 17 "kvinna" som rider vilddjuret är en stor falsk kyrka - och beviset för detta är överväldigande. Detta förklarar det "Heliga" som är knutet till "Romerska riket." Som en som rider en häst, en kamel eller en elefant, leder kvinnan, kontrollerar och styr djuret att gå dit hon vill och göra vad hon vill. Denna kyrka leds av en ledare som bibeln kallar "falsk profeten". Vilddjuret och den falska profeten kommer förena sina krafter för att bygga om och leda ett kraftfullt religiöst-statligt system. Många verser visar att demoner kommer ge makten till att göra mirakler genom detta system.
Den falska profeten kallas också "syndens man" bland andra namn. Paulus skrev: "Låt ingen människa lura dig på något sätt: för den dagen kommer, (Kristi dag) inte att komma, utan att det först kommer ett avfall [en profetia som uppfylldes i slutet av 1900-talet bland Guds folk] och denna syndens man kommer uppenbaras, fördärvets son; som motsätter sig och upphöjer sig över allt som kallas Gud, eller som är dyrkat så att han som Gud sitter i Guds tempel och visar sig att han är Gud "(2 Tess 2: 3-4). Denna religiösa figur kommer att uppenbaras en tid innan Guds arbete är över.
Den här sista världs - charmerande falska profeten kommer att leda alla nationer att dyrka odjuret! Bedrägeri kommer att vara så utbredd att dessa män faktiskt kommer att lura hela mänskligheten för att bekämpa Kristus vid hans återkomst (rev 16: 9, 13-16; 17: 13-14).
Ett återinförande av makt -under två män -förutspås att hända en gång till!
Leta efter de sista 13 händelserna, som kulminerar i Kristi andra ankomst, i ett kommande Real Truth-nummer.
För mycket mer om vad som händer i din livstid, läs min viktiga bok Bibelns största profetior upplåst! - En röst ropar ut.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar