torsdag 11 maj 2017

Lämnat NAR Phil´s historia

 Dessa Bereaner var ädlare till sinnes än judarna i Tessalonika; de tog emot ordet med all villighet, och rannsakade var dag skrifterna för att se om det förhöll sig så som det nu sades Apg 17:11

Lämnat NAR kyrkan Phil´s historia

10 mars 2017

"Något övernaturligt pågår i NAR rörelsen. Jag trodde en gång att detta var den Helige Ande. Nu tror jag det är demoniskt. Satan har förklätt sig själv som en ljusets ängel."
Phils hunger för Gud var avgudadyrkan. Han var inriktad på att ha mer och mer erfarenheter av Guds "närvaro", men fick istället denna tidsålders ande. Det beror på att den nya apostoliska reformationen (NAR) är en förfalskning. Det är inte biblisk kristendom alls.
Miljoner runt om i världen blir lurade, som Phil gjorde. I denna serie vill jag ta läsare bortom läroboken Vad är förklaringen till den nya apostoliska reformationsrörelsen genom möte i de personliga erfarenheterna från dem som har varit där och vad som hände när Gud öppnade sina ögon för sanningen.
Här är Phils historia i sina egna ord:                                                                                                                                  
Någon gång i gymnasiet blev jag trött på vad jag uppfattade som en "legalistisk" version av kristendomen i min skola och började söka något annat. Vid den tiden deltog min familj inte i någon kyrka, så jag började delta i en riktigt populär NAR / karismatisk kyrka i Nashville, TN. Detta var i mitten av 90-talet vid höjdpunkten av när kristen samtida musik just började accepteras i allmänna - konfessionellt kristna. Musiken är vad som drog mig in!
Jag är inte ens säker på om den nya apostoliska reformationen var en term då. De kallade sig icke-konfessionella, karismatiska. Men ta inte fel, praktiserandet var mycket som det moderna NAR. Faktum är att vi regelbundet var involverade i International House of Prayer (IHOP) Internationella bönehuset. Många gästtalare från NAR kom. Jag minns även att Bill Johnson kom flera gånger. När den speciella gästerna kom, det var då de bisarra sakerna började hända. Människor "föll i anden", etc. Jag ville uppleva allt.
Jag vet att många artiklar och videor har visats och skrivits ut som lyft fram dessa bisarra "manifestationer", så jag kommer inte att gå in på dem. Men jag kommer att säga detta: så mycket känslomässig manipulation fortsatte. Vi skulle sjunga väl över en timme, bara för att piska oss upp i en frenesi. Jag vet inte om det var emotionell manipulation eller något övernaturligt, men det finns något väldigt riktigt i dessa gudstjänster. Faktum är att du hör dem om och om igen tala om Guds materiella närvaro. Jag kan berätta för dig av erfarenhet, du kommer att tro att någonting verkligen har hänt i dessa gudstjänster.
När jag gifte mig med en god Baptist flicka, och hon vägrade att ha att göra med allt detta nonsens. Men jag fortsatte med det. Gick för att se Benny Hinn. Jag läste NAR böcker och tittade på TBN.
Jag såg Lakeland Revival på Gud TV. För praktiska ändamål var jag tvungen att vara en ”smyg” NAR kille när jag deltog i en baptistkyrka. När jag började titta på Todd Bentley började jag tänka att det var något med den här killen som var lite konstigt, och jag började verkligen göra mina läxor om denna rörelse. Vi hittade en baptistkyrka när jag var på väg att korsa över. Innan jag blev involverad måste jag vara säker. Jag var tvungen att veta innan jag ledde familjen till dessa saker, så jag bad Gud i bön för att få veta sanningen!
Jag hade alltid varit fascinerad av bibliska profetior, och eftersom kyrkan vi deltog i knappt nämnde profetia, började jag studera profetior lärare med namnet Jimmy DeYoung, jag lärde mig mer än profetia. Jag lärde mig ett ord som heter exeget. Jag lärde mig att gräva in i Ordet, för sanningen. Detta ledde mig också till andra lärare som John MacArthur, och introducerade mig till en provisorisk förkunnelse i termen. Min baptistpredikare hade troget gjort detta i flera år, men använde aldrig termen
Jag bad Gud om sanningen, och genom sann bibelstudie kom jag till sanningen! Skrifterna som jag fick lära mig i skolan kom också att översvämma mig, verser som: 
"Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Matteus 24:35” 
Jag började äntligen förstå att bara genom Guds Ord kunde du verkligen hitta sanningen. Jag var tvungen att ångra mina synder. Ja, jag tror att jag hade begått andligt äktenskapsbrott och avgudadyrkan. Jag hade utformat en gud och fått honom att se ut som jag ville att han skulle se ut, och jag gick följde efter den guden jag gjort mig i min egen tankebild. Vi hade ständigt sökt närvaro, och jag lärde mig att jag hade tillbett en upplevelse, inte Bibelns Gud.
Ja, vi hade använt "bibliskt" språk; I själva verket använde vi Jesu namn på ett konsekvent sätt. Men när jag verkligen studerade Matteus7 slog det ner i mig som ett bombnedslag; Det står "i ditt namn", "i ditt namn", "i ditt namn" tre gånger! Många forskare har med rätta påpekat att dessa människor litade på sina verk. Ja Detta är sant! Men vid närmare inspektion var de mirakulösa verken gjorda i Jesu namn. Vi måste se parallellen med dagens rörelse.
I ingen annan finns frälsning, ej heller finns under himmelen något något annat namn bland människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta. Apg 4:12” 
Vi måste också öppna våra ögon för att bedragare kan komma i vår Herres namn.
Något övernaturligt pågår i NAR-rörelsen. Det är inte bara känslomässig hype = upphetsning, även om jag tror att ökade känslor är porten. Jag trodde en gång att detta var den Helige Ande. Jag tror nu att det är demoniskt, Satan döljer sig som en ljusets ängel. Jag tror att detta inte är annat än vad Bibeln kallar Antikristens Ande. Vad som helst, du vill kalla det, är dess uppgift att förstöra kyrkan inifrån, med ett förfalskat ljus för att uppnå sitt syfte. Det hatar sanningen Det tar Guds folk bort från skriften till mer känslomässiga saker.
Många kyrkor har idag övergivit bibelstudier för andra böcker. Medan vissa är bra, är de inte Bibeln. Antikristen är mycket subtil. Vi har övergivit evangeliet för "bra" sociala program, och medan de har sin plats, bör inget ta blicken från kyrkans sanna uppdrag. Vad som är nedslående är att detta verkar krypa in i de allmänna kyrkorna. Det kommer in grundligt genom musiken. Min NAR-pastor brukade be att "den Helige Ande" (vad jag nu tror vara antikrists ande) skulle komma in i de allmänna kyrkorna genom musik. Nashville har spritt dessa saker sedan dess.
Har du någonsin lagt märke till hur mycket musiken idag fokuserar på "Guds närvaro" och Jesu namn? Min rädsla är att många av dessa nya "tillbedjans" låtar har blivit inspirerade av antikrist. Även teologiskt sunda kyrkor jag har deltagit i sjöng texter som "när du talar när du rör dig när du kommer in i rummet." Den Helige Anden kom in i rummet när de verkligt pånyttfödda troende gick in i det. Guds ande verkar genom hans Ord. Frälsning är verkligen en övernaturlig handling där den Helige Anden omskapar en person. Det finns en formel för detta i skriften: 

”Tro kommer av predikan, och predikan kommer i kraften av guds ord. Rom 10:17”
Vi behöver inte bli frenetiska i oss själva genom att sjunga och ha lite mystiska upplevelser och frammana "den Helige Ande". Jag är rädd för några av dessa sånger, som låten som blev populär av Francesca Battistelli, kallad Helige Ande, är bara en besvärjelse till antikrist. Nu tror jag inte att dessa konservativa kyrkor kommer att ha brandtunnlar nästa vecka, men de ger sitt godkännande till Bethel Music, Jesuskulturen och många fler. De låter ord som har inspirerats av antikrist att infiltrera sin flock. De utsätter sina unga för detta, så när de går till en konferens eller en händelse där erfarenheterna händer, där det känslomässiga finnns, kommer de att acceptera det! De kan tänka, "det här är trots allt samma sorts musik som i min kyrka, så dessa människor kan inte vara så illa."
- Naturligtvis pratar du om detta, blir du stämplad som farisé. Du blir anklagad för att vrida tillbaka klockan, damma av de gamla hymn-böckerna igen och gå tillbaka till de gamla vägarna.
- Jag säger inte att något är fel med att dyrka Gud kraftigt med känslor, om det behövs. David gjorde!
- Men vi är tillsagda att tillbe i ande och sanning!
- Jag använde den versen en gång för att rättfärdiga att tillbe Gud i antikrists ande, men den sanna Helige Anden kan aldrig skiljas från Skriftens sanning.
- Mina böner är att gud ska uppresa dessa som älskar människor nog, för att ge dem sanningen!


http://www.piratechristian.com/berean-examiner/2017/3/leaving-the-nar-church-phils-story

Om du läser detta och vill ha en chans att dela med dig hur då kom ur TR; NAR; IHOP med många flera, så kan du höra av dig på email "yonzaell@outlook.com". Målsättningen med att lägga in dessa historier, är att man ska kunna känna igen sig, Se att det finns ett sant och ett falskt evangelium, Och kanske till och med få någon att orka ta sig ur felaktiga församlingar och läror, och hitta tillbaka till det sanna evangelit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar