tisdag 9 maj 2017

Lämnat NAR Andrew´s historia

Dessa Bereaner var ädlare till sinnes än judarna i Tessalonika, de tog emot ordet med all villighet och rannsakade var dag skrifterna för att se om det förhöll sig som nu sades Apg 17:11


Lämnandet av en NAR fösamling, Andrew´s historia.

17 mars 2017

"Pastorn stoppade mitt i predikan och sa; Gud säger till någon här, att om du inte slutar med vad du håller på med, så kommer Han att döda dig. ” Föreställ dig hur alla måste ha känt sig den dagen; Är det jag???
Andrew var nedsänkt och drunknade i allt slags N.A.R. praktiserande som man kan föreställa sig, och hans församling blev misshandlad i händerna på hans "apostel". I denna serie vill jag ta läsare bortom läroboken om vad som är förklaringen till den nya apostoliska reformationsrörelsen, genom de personliga erfarenheterna från dem som har varit där och vad som hände när Gud öppnade deras ögon för sanningen.Det här är Andrew´s historia i hans egna ord:
Min kristna trosresa började på gymnasiet vid 16 års ålder. Min skola besöktes av ett team evangelister. Baserat på vad de lärde ut, måste de ha varit pingstvänner. De talade om mirakel, helande och frälsning baserat på en kombination av tro och mänskliga beslut. Den korta versionen av det här avsnittet är att jag blev "kristen" efter att ha bett "syndarens bön".
Jag blev inbjuden att delta i en anglikansk kyrka i min hemstad, som körde en separat bibelstudie för "karismatiker". I denna extrakyrkliga grupp var jag utsatt för tungotal, tro på helande och mirakel och ovanliga sätt att be och lovprisa Gud, inklusive att söka mystiska sorters emotionella upplevelser.
Några månader senare bröt ett gruppkrig ut mellan den gruppen och en Guds sällskaps kyrka i grannstaden, över vem exakt det var som hade introducerat mig för kristendomen och därmed var jag borde tillbe. ”AOG = Assemblies of God = Guds sällskap” vann, eftersom min vän från skolan gick dit, och hade varit den som visat upp det kristna exemplet för mig till att börja med, och hade bjudit in mig till mötet där jag först hörde evangeliet. Så bort gick jag till pingstvännerna.

Ett par år senare, efter att jag hade lämnat skolan, gick jag bort från kyrkan och gick för att arbeta i en annan del av landet. Jag blev haffad av gatu- evangelister att komma och delta i en "kyrka" som hade sina rötter i den senare regn rörelsen. När jag säger rötter, menar jag att det var en första generationens direkta efterföljare av den senare rötter rörelsen som startade i North Battleford, Saskatchewan, Kanada 1948. Naturligtvis kände jag inte igen det som NAR vid den tiden, då termen inte existerade ännu.
Denna så kallade kyrka predikade tecken och underverk, andlig krigföring, nutidens apostel-skap och de "femfaldiga" tjänsterna, blint trogen mot de äldste, besluts frälsning, "tecken" eller "uppstigning" gåvor (profetia, tungor, kunskapens ord, mirakel, helande etc.), kättersk "Brud av Kristus unervisning" (där de var Kristi brud, naturligtvis), "Ephesian Pattern = Efesiska mönster" och förmodligen andra som jag tacksamt nog har glömt bort.
Efter att ha blivit fördjupade i dessa kätterier i ett par år flyttade jag till en annan del av landet och var ansluten till en av deras planterade "kyrkor" där, där alla ovanstående kätterier var väl förankrade och praktiserade. Här började jag repa upp tretton år av andligt och emotionellt missbruk i händerna på den självutnämnda "aposteln" som var en självbekännande modern replik av aposteln Paulus (sarkasm avsedd)
Jag lämnade och drev obevekligt de närmaste 23 åren och levde som den världsliga syndaren som jag egentligen var.
Det finns några saker jag skulle vilja säga om de ”senare regn kyrkorna" jag deltog i: - Jag anser att de är farliga kulturer. De är fortfarande i drift idag - Jag var aldrig bekväm med hur människor behandlades, som några av följande punkter illustrerar - "Pastorn" var ett fullständigt kontrollfreak, och enligt min åsikt en demoniserad person - Ingen sund teologi alls - allt var lantis stil hemlagat nonsens (och det är förmodligen respektlöst till anständiga hillbillies = lantisar - ursäkta för det) - Enskilt söka i Skrifterna, och särskilt läsa respekterade teologer, avråddes starkt. Endast den godkända kursplanen skulle studeras - Oupphörlig och obiblisk delning av församlingens personliga och privata angelägenheter
- Dominerande tonvikt på "mannen är husets huvud" på ett auktoritärt, kärlekslöst sätt. Jag såg äktenskap brytas sönder på grund av detta. Vid ett hemmöte tvingade gruppledaren en kvinna att tvätta sin mans fötter framför alla. Detta var inte en frivillig handling av ödmjukhet eller kärlek. Det var en verkställd handling av förnedring för frun, som tydligen hade några problem att "underordna sig sin man". Det äktenskapet misslyckades inte långt senare. Jag talade privat till gruppledaren om att jag tyckte det var felaktigt, och han sa "du vet inte vad som händer". Han hade rätt: jag visste inte, och ingenting förklarades för gruppen - vi var bara tvungna att sitta där förskräckta med våra munnar stängda och klara det.
- Obiblisk "kyrklig disciplin" som inte överensstämmer med Matteus 18 - det vill säga offentliga skämma ut och sparkar människor ut ur gemenskapen utan rättvisande process - Överdriven oro angående tionde och trakasserier från predikstolen om det när lite i offerkistorna - Bunker mentalitet - vi har rätt och alla andra är därför felaktiga - Konstant offentlig verbala slag mot andra kyrkor, pastorer, läror och så vidare – Tala ila om församlingar under församlings-ledare-mötena, lufta smutstvätten så att säga - En kontinuerlig parad av kätterska lärare från andra kyrkor gavs tillgång till predikstolen, och ingen korrigering eller förtydligande gavs senare till deras udda-bollar undervisning. En "pastor" stannade mitt i predikan och sa "Gud säger till någon här att om du inte slutar göra det, kommer han att döda dig". Föreställ dig hur alla måste ha känt den dagen - "Är det jag?" - Regelbundna godkännande av författare som jag nu vet undervisar falska doktriner och demonernas läror.
  Snabbspolning fram till 2014: Jag hade börjat undersöka välståndsevangeliet, vilket inte är något evangelium alls. Det är bara en massa människor med kliande öron som har dragit till sig lärare som passar deras egna lustar, såna som har vänt sig bort från att lyssna på sanningen och vandrar i myter - se 2 Timoteus 4: 3-4. Under åren har jag blivit alltmer irriterad av läror som min mage sa mig var falsk, men jag hade ingen fast teologi själv för att bekämpa dem.
  Så här är det: Jag började lyssna på John Macarthur, Paul Washer, R.C. Sproul och många andra lärare av reformerad teologi, och upptäckte till min skräck att enligt 1 Joh 3: 4-10 var jag inte ens en kristen! Jag var bara någon som hade bett syndarens bön vid 16 års ålder och fortsatte att leva som en gris i lera.
  Jag tackar Gud att jag genom hans nåd har blivit räddad, och det beror inte på någonting alls av egen del - det är hans nådiga, barmhärtiga gåva - se Ef 2: 8-9. Som John MacArthur med rätta påpekar, vi spelade ingen roll i vår första födelse, inte heller spelar vi någon roll i vår andra födelse. Som helt depraverade, andligt döda individer har vi ingen makt eller någon lust att bidra med någonting till vår egen frälsning - se Joh 3: 8, Ef 2: 1-6. Efter 41 år av att vara en falsk kristen blev jag oväntat beviljad frälsningens privilegium genom ingen egen vinning eller eget verk, utan genom Guds suveräna val, genom Kristi straffrättsliga ersättningsoffer på min plats.
  Slut Notering: Jag tycker att det är intressant att jag under de tider som jag deltog i karismatiska och pingstkyrkorna, att jag genom en kombination av ömsesidigt tryck, papegoja-inlärning och godtrogenhet, faktiskt talade det otvetydiga svammel-språket som kallas "tungotal". Jag var inte ens en kristen, så vad säger det om giltigheten för den "gåvan"?
  Jag hoppas att den här korta redogörelsen för en lång smärtsam resa hjälper andra att lämna vilken som helst kristen kult de befinner sig i, om det är NAR, välstånd, trosord eller på annat sätt. Ropa till Gud i ånger från synder, be om förlåtelse och frälsning Vilken är den sanna andliga läkning som utlovas i Jesaja 53: 5.
Andra övertygelser och praxis som jag upplevde: - Territoriala andar - de tror att vissa demoniska andar har kontroll över specifika geografiska områden. Detta grundar sig på ett orättfärdig utdrag ur Dan 10:13, och är ett förnekande av Guds suveränitet och makt.
- Generationsförbannelser - personer som kämpar mot olika slags lidande i livet, får det berättat för sig att de förmodligen är under en förföljelse i familjen. Detta bygger på en perverterad tolkning av 2 Mos 34: 6-7. För en ordentlig förståelse av Guds disposition gentemot de rättfärdiga och de orättfärdiga, se Hes 18: 1-4.
- Det var ganska vanligt att tala om förbannelser. Satan gjordes om till att vara nästan lika kraftfull som Gud, och vi skulle leva i ständig vaksamhet och rädsla. Detta är också en attack på Guds suveränitet och makt och för Satan till en nivå av makt och auktoritet som han inte har.
  Drömmar och visioner var väldigt populära. "Pastorn" berättade om en dröm han hade där det fanns en titanisk kamp som pågick mellan Gud och Satan. Detta förnekar naturligtvis Herrens absoluta suveränitet och kraft.
  "Pastorn" berättade om en erfarenhet han hade i vilken han var jogging, och blev plötsligt kastad till marken och gick igenom någon form av gudomlig visitation, inte olikt den Apostel Paulus erfor. Det fanns inga vittnen till denna händelse (till skillnad från Paulus), och vi skulle bara acceptera berättelsen. Detta skulle vara ytterligare validering av hans "Paulinska" kallelse.
  "Pastorn" och äldstebröderna övervakade ständigt och störde människors liv, sprang runt och försökte fixa saker, plåstra om situationer och så vidare, som om Gud behövde dem och själv inte kunde ingripa.
  Vem som helst som kunde visa minsta lilla bit av biblisk förståelse, eller låtsas få ett kunskapens ord, eller en profetia kunde bara gå upp till mikrofonen eller skrika ut det högt från golvet, och ingenting någonsin ifrågasattes eller korrigerades. För det mesta skulle det bekräftas, oavsett hur galet det lät.
  Näsdukarna skulle smörjas med olja och tas och läggas på de sjuka för bön och helande
  En påsksöndag serverades choklad i stället för bröd i brödsbrytelsen.
  Bara för att ge ett gott skratt, jag sökte nyligen på pastorns namn på YouTube och hittade en video där han predikade någonstans i Afrika. Jag kunde bara ta in ca 2-3 minuter innan jag kände mig illamående, men i det sade han "Jag älskar att komma till denna kyrka. Musikerna och ljudsystemet är så känsliga för den Helige Anden" - Vad? Ett ljudsystem kan vara känsligt för den Helige Ande?

http://www.piratechristian.com/berean-examiner/2017/3/leaving-the-nar-church-andrews-story


Ps. Tanken som jag har med att översätta dessa, är att det kanske kan få andra att vakna upp över att det finns sunda och inte sunda församlingar. Att det finns ett sant evangelium, och ett falskt. Kanske kan dessa få någon tillbaka på rätt spår. Kanske kan det få någon att känna, oj vad skönt jag är inte ensam. Om du har en egen historia om hur du kom ur TR = trosrörelsen, NAR = nya apostoliska rörelsen, IHOP = internationella bönehuset, med många fler osunda gemenskaper/församlingar, och vill berätta din historia, eller hur du upplevde övergången från det osunda till det sunda, så kan du maila till yonzaell@outlook.com, så kan jag lägga ut den på min blogg anonymt. Ds

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar