söndag 23 april 2017

Tidstecken 5; Falska Messaiser, lärare och profeter; En värld som kämpar för världsfred; Krig; Svält


FALSK KRISTUS OCH FALSKA PROFETER,
EN VÄRLD SOM DRIVER PÅ FÖR FRED,
KRIG,
SVÄLT,

FALSK KRISTUS OCH FALSKA PROFETER
Matt 24:4-5, 11
Jesus sa, se till att ingen förvillar er, för många ska komma i mitt namn och säga; Jag är Messias och förvilla många
Och många falska profeter ska uppstå och ska förvilla många.
Vi har verkligen haft vår del av falska Kristus´ar kommit fram runt om vår jord. Likaså har vi idag många falska religioner , som säger att det finns många vägar till evigt liv, som Romersk katolska kyrkan, Islam, Hinduism, Buddism, Folkreligion, Wicca, och många andra new age rörelser. Med falska profeter som Påven, Muhammed, Krishna, Buddha, et.c som ledare för dessa religioner.
Vi har också haft och har många falska profeter och ledare i kristna kyrkor, som välstånds evangeliets pastorer, och folk som Oprah Winfrey, som leder (står upp för, förespråkar) dessa new age rörelser.Och många "miljoner" människor har sugits in och lurats iväg, av dessa falska profeter. Det finns också de herdar för sina lamm, som ger sig ut för eller ser ut att leda sin flock, men invändigt är som glupande ulvar, som leder sina får i fördärvet. Folk som Rick Warren som predikar just lagom mycket sanning, för att lura de som inte kan skrifterna, att följa dem och bli apostlar. Ja detta tecken har sannerligen blivit uppfyllt.
Snälla sök bedjande svaret och sanningarna, själv genom att studera Guds ord BIBELN:
EN VÄRLD SOM DRIVER PÅ FÖR FRED
1 Tess 5:3
Bäst de säger; Allt står väl till, ingen fara på färde, då kommer plötsligt fördärv över dem, som födelse värkarna över en havande kvinna och de ska förvisso inte kunna fly undan.
Är detta tecken fullbordat idag ? Ja. Det finns en ekumenisk rörelse idag, som vi blivit varnade för i ändens tids profetia, som håller på att förena världen, med tanken att det skall bli fred.
Kyrko-, trosinriktnings- och politiska ledare förenar sig som aldrig förr, i ett försök att få frid på vår jord. Men detta förenande, denna ekumenik är inte från Gud, för vi som Guds folk ska inte förena oss med världen och falska religioner.
Amos 3:3
Färdas väl två tillsammans utan att de blivit ense därom.
2 Kor 6:17
Alltså; Gå ut ifrån dem och skilj er ifrån dem, säger Herren, kom inte vid det orent är.
Upp 18:4
Drag ut ifrån henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder, och får del i hennes plågor.
När de deklarerar fred och säkerhet, förödelse kommer över dem.
KRIG
Matt 24:6-7
Och ni ska få höra krigslarm och rykten om krig, se då till att ni inte förlorar besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är inte tiden inne. Folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike.....
Många säger att detta inte är ett tidstecken, för det har varit krig sedan begynnelsen. Ja det är sant, det har varit krig sedan begynnelsen, men när du ser på hur tätt de kommer, och hur mycket mera skada krigen vållar nu mot förr, så är det inte svårt att förstå att detta också är ett tidstecken. Bara inom 1900 talet dog fler människor p.g.a. krig, än alla tidigare århundraden sammanslagna. Detta har resulterat i hundratals miljoner människors död i krig som 1:a och 2:a världskriget, Ryska inbördeskriget, Koreakriget, Vietnamkriget, Irak et.c. Idag har vi krig som rasar över hela vår värld (source) Och enligt denna rapport, har armerade konflikter ökat.
Så är detta att tidstecken idag ? Givetvis är det det. Men kom ihåg att vi ska inte ta några enskilda tecken som bevis. Jesus sa När ni ser ALLT detta ske
Att ta ett enskilt tecken bevisar inte att vi lever i sista tiden.
ALLA TECKEN MÅSTE UPPFYLLAS.
SVÄLT
Mark 13:8
Folk ska resa sig mot folk, rike mot rike, jordbävningar, och Hungersnöd ska uppstå, början på födelse värkarna.
Titta bara på den hungersnöd som ägt rum över de sista 30 åren. Tusentals dör dagligen av svält, och enligt "End Times Famine", så säger denna nyhetsartikel, att global svälts spridning och ökning, orsakar 1 miljard människor att gå hungriga runt världen. Lägg till detta, missväxten av grodor över världen, p.g.a. extremt väder, bin som dör i mega mängder, och vi har en världsvid matbrist på väg.
Och inte bara detta, vi har såna som Monsanto som förgiftar grödorna, som är kvar. Vet inte riktigt hur det ser ut i Sverige med detta.
2.4 miljarder människor överlever på mindre än 2 dollar per dag ca 17 kronor i nuvarande valutakurs.
Det tråkiga med detta tecken är, de mängder av mat som förstörs ide välbärgade länderna, som skulle kunna mätta de hungrande.
Tänk på det nästa gång du fyller din kundvagn med mat som kanske du slänger en del av innan det är färdigt. Bibeln lär oss att vi behöver hjälpa de fattiga, och de som är i behov av hjälp, genom att ge dem bröd och kläder. Hellre än att kasta vad vi inte behöver eller vill ha.


http://www.end-times-prophecy.org/signs-end-times.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar