söndag 23 april 2017

Tidstecken 10; Människor saknar naturlig attraktion; Fientlighet mot det goda; Människor kommer älska sig själva; Ett sken av Gudsfruktan.


MÄNNISKOR UTAN NATURLIG ATTRAKTION,
FIENTLIGA MOT DET GODA,
MÄNNISKOR KOMMER ÄLSKA SIG SJÄLVA,
ETT SKEN AV GUDSFRUKTAN
Jag börjar med detta så ni vet vilka Bibelverser det stödjer sig på, och om igen vill jag säga att (source) (link) och andra hänvisningar, måste ni gå till originalet för att se, jag lägger in det längst ner.
2 Tim 3:1-5
Men det ska du veta att i de yttersta dagarna, ska svåra tider komma.
Ty människorna ska då vara själviska, penningkära, stortaliga (skrävliga), övermodiga, smädelystna (ärekränka), olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal (skvallertackor), omåttliga, tygellösa (lössläppta), fientlig mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod, de ska älska vällust mer än Gud, de ska ha ett sken av Gudsfruktan men de ska inte vilja veta av dess kraft. Håll er ifrån såna.
De här verserna förutsåg en stor moralisk nedgång i vår samhälle.
Men innan vi går in på dessa tidstecken, så låt oss se på dessa Bibelverser med.
2 Petr 3:3-4
Och detta må ni framför allt veta, att i de yttersta dagarna ska bespottare komma med bespottande ord, människor som vandrar efter sina egna begärelser. De ska säga; Hur går det med löftet om hans tillkommelse ? Från den dag då våra fäder avsomnade, har ju allt blivit sig likt, ända ifrån världens begynnelse.
MÄNNISKOR UTAN NATURLIG ATTRAKTION,
Ett annat fantastiskt tidstecken ! Titta bara på hur homosexualitet framhävs och accepteras. Den sista tiden utan naturlig attraktion, runt hela jorden. Bilden till höger är bara en av många artiklar från
denna profetiska nyhetstidning, som visar att homosexualitet börjar betraktas som normen.Även presidenter som Obama stödjer öppet de homosexuella, och säger att äktenskap mellan samkönade är precis lika heligt som mellan man och kvinna.
(Vi Svenskar är ju föregångsland på det här området, och de flesta politiker, även svenska kyrkan, tycker ju likadant, admin anmärkning)
Vi kan också se hur kyrkor aktivt accepterar de homosexuella. Och inte bara det, många kyrkor sätter homosexuella i ledarskaps-positioner ! Homosexualitet framhävs även i tv, med många program som visar homosexuellt som normalt. Detta är i klar kontrast till Guds ord.
1Kor 6:9-10
Vet ni då inte att de orättfärdiga inte ska få Guds rike till arvedel ? Far inte vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare, eller äktenskapsbrytare, varken de som låter bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd. Varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare ska få Guds rike till arvedel.
Så många tecken visar att vi lever i sista tiden.
FIENTLIGA MOT DET GODA
Vi lever i en tidsålder, när människor inte vill bli korrigerade eller tillrättavisade, om sina synder. Om du varnar kristna för att de gör fel, säger många, "du ska inte döma mig" och vägrar ta tillrättavisning. Även om Bibeln säger att vi ska bi använda för att instruera, korrigera och tillrättavisa.
2 Tim 3:16
All skrift som är ingiven av Gud, är och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet.
I denna tidsålder blir kristna anklagade gudfruktiga (religiösa).Om du ses som en god helig person, då kommer världen håna dig, och märka dig som överdrivet helig person. Världen är full av synd idag, så den kan inte hantera Gudfruktiga människor. Detta tidstecken stämmer bättre in på våra dagar, än någonsin tidigare
och visar att vi lever i de sista dagarna.
MÄNNISKOR KOMMER ÄLSKA SIG SJÄLVA
Du kommer nu få se hur Paulus i 2 Timoteus talar om våra dagar. Dessa tecken talar så tydligt om vår generation. Älskar folk sig själva, och sätter sig själva före både Gud och andra människor ? Alldeles visst är de så. Vi verkar bry oss mer om hur vi ser ut på utsidan, än på insidan (våra hjärtan). Nu är allting så extremt kommersialiserat , för att få folk att tänka på mig, mig mig ! Om du vandrat gatan fram för 50 år sedan skulle du sett majoriteten av människor blygsamt klädda, i praktiska kläder som skylde deras kroppar. Idag om du gör samma sak, kommer du se majoriteten klädda i tighta avslöjande kläder, för att se sexiga ut.
Idag är tv, radio, tidningar, magasin och internet fulla av reklam för att få oss att köpa nästa viktiga sak, för att få oss att se bättre ut än någon annan. ja detta är verkligen ett tecken på vilken tid vi lever i. Och vd som gör detta tecken mer passande för våra dagar, är att det stämmer in på majoriteten av bekännande kristna också.
Kyrkan är full av folk som inte vet vad det betyder att tillbe Gud, och de tänker mer på sig själva än på någon annan eller Gud.Se bara på Amerika ! majoriteten säger sig vara bekännande kristna. Så varför svälter tusentals ihjäl dagligen ?För bekännande kristna är för upptagna av sig själve för att hjälpa den som är i behov av hjälp. Och djävulen har förvillat många, med att det är ok att spendera pengarna som Gud anförtrott dem med, på sig själva, hellre än att hjälpa de fattiga, och föra Gud kungadöme framåt.
ETT SKEN AV GUDSFRUKTAN
Detta är ett tidstecken som pekar enkom på kristna. och är det uppfyllt i våra dagar ? Ja. De kristna kyrkorna är fulla av människor, som bara har ett sken av Gudsfruktan. hur många kristna lever ut den tro de säger sig representera ? Hur många lever enligt Bibeln ? Inte många, vilket är varför Jesus sa, vill jag finna tro när jag kommer tillbaka ? ( Lukas 18:8) Och det är också varför Han sa att bar ett fåtal kommer hitta den smala vägen, eftersom flertalet kommer vandra den breda vägen fram. Varför ? För de älskar världen mer än Gud !
Javisst, det kanske pågår väckelser i världen idag. Men många av dem har bara ett sken av Gudsfruktan, och är inte fyllda av den sanna Helige Ande. Vem som helst kan hyra ett stadium, eller en arena, och ta dit ett kristet rockband, och säga trevliga saker som får folk att må bra.Locka många människor in genom dörrarna och kalla det väckelse. Men vet du vad en riktig väckelse är ? Vända sig bort från synden, och leva ett Heligt liv inför Gud. De så kallade väckelser som äger rum idag, är mer att likna vid världslig spänning.
LEVER VI I DE SISTA DAGARNA ?
Det finns inga som helst tvivel på att tidstecknen i Bibeln pekar på vår generation. Alla kan se det moraliska förfallet, som har hänt, bara över de sista 50+ åren. Den moraliska förlusten i den här världen, har nått såna höjder, att vi nu är likadana som Sodom och Gomorra var just innan Gud förstörde dem, i svavel och eld.
2 Pet. 2:6
Och städerna Sodom och Gomorra lade han i aska, och dömde dem till att omstörtas, Han gjorde dem så till ett varnande exempel för kommande generationers, ogudaktiga människor.
Så kommer jorden förstöras de nästkommande åren ? Vi kan inte se datum, men från alla tecken kan vi se att Jesu återkomst står för dörren. Det finns fortfarande några saker, som ska ske, som profetiorna om ändens tid återgett, som vilddjurets märke som ska tvingas på folk. Och när vi ser det ske, då vet vi att vi är helt inne i de allra sista dagarna (åren 1 vecka = 1 år och det talas om 7 veckor, och någonstans i dessa 7 veckor ska vilddjurets märke införas. admin anmärkning). Men snälla om du läser det här, vänta inte till den allra sista stunden med att göra dig redo. Vi behöver göra oss redo nu, och leva våra liv för Jesus och Guds himmelska rike varje dag.
Glöm inte bort att ingen av oss vet exakt vilken dag som blir den sista. Så vi behöver vara redo varje dag. Djävulens bedrägerier och frestelser, kommer att tillta i styrka. Så snälla sök sanningen i Bibeln och börja leva för Jesus Kristus. Om du undrar hur man gör det, kontakta mig eller någon annan kristen som du känner, så kan du få hjälp.
Titta en gång till på 2 Timoteus 3 överst, alla tidstecken som det står om i de verserna visar specifikt på våra dagar. DETTA är tecken som visar att änden är nära. Vi lever i de sista dagarna, det är inge som helst tvivel om det.
http://www.end-times-prophecy.org/signs-end-times.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar