söndag 16 april 2017

Förstå uppenbarelseboken J. Prasch

Varning predikan var en dryg timme lång, så översättningen är lång också.
FÖRSTÅ UPPENBARELSEBOKEN
Sakarja, namnet har innebörden av Guds skatt.
Låt oss förstå vissa saker, från ett bokstavligt perspektiv, är uppenbarelseboken, den mest hebreiska, mest judiska boken i det nya testamentet.
Vi har andra böcker i N.T. som skrevs till judiska troende, Hebreerbrevet, breven till James, Petrus, Judas och Johannes och Matteus evangelier, dessa skrevs till troende judar, det betyder inte att innehållet inte angår icke judar, för det gör det.
Men det betyder att de som inte är av judisk börd, behöver förstå vad det betydde för judar på den tiden.
Så för att en jude ska förstå t.ex. Filipperbrevet, så måste de förstå att det var skrivet till greker.
Uppenbarelseboken är annorlunda, den följer G.T. litterära motiv och symbolik, även om den befinner sig i N.T. Även om den inte är grundvalet i läran, eller kanonisk, , så ser du G.T.´s apokalyptiska litteratur, som du finner i Sakarja, Daniel, Jesaja, delar av Hesekiel med flera, och sätter in det i det grekiska språket.
Vad som inte är kanoniskt är Enok, men den är Bibliskt viktig, för den visar hur man översätter ord från grekiskan till apostolisk hebreiska.
I G.T. blir det she´ohl i N.T. blir det Hades, det visar hur du tar det hebreiska innehållet och lägger in det i det grekiska språket.
Varenda kapitel i Uppenbarelseboken, har en motsvarighet i Hesekiel.
Vi ser saker från Hesekiel, Sakarja, Daniel, Jesaja,
Vi kan inte förstå N.T. om vi inte förstår G.T. därför blir det så att nyckeln till att förstå uppenbarelseboken börjar med att vi förstår G.T.
För att förstå Upp 18:1-2 så börjar vi i Sakarja
Benjamin blev bortförd i fångenskap ca 585 bc, som det profeterades om i Jeremia, och Jesaja, et.c. 70 år senare kommer de tillbaka till Jerusalem. Haggai, Nehemja, och Jeremias är inställda på att bygga upp templet, men de flesta judar vill inte ens komma tillbaka till Israel, och de som gjorde, var inte överförtjusta i att bygga upp templet igen.
När Esra och Nehemja påbörjar uppbyggandet, får de motstånd, av Heronerna, Sanbalerna,och Samariterna, detta visar vad som sker.
Haggai, Esra och Nehemja visar vad som sker på jorden.
Sakarja gör något annorlunda, han ger sig in i det apokalyptiska, grekiskans ord apokalyptisk, betyder avslöja, han lyfter upp gardinen, eller drar bort ridån.
Med allt det som händer, med Esra, Haggai, och Nehemja, så lyfter Sakarja upp gardinen och visar på vad som sker.
Vår kamp är inte mot kött och blod. Vad vi ser ske i tid och rum, är bara en spegelbild av den andliga konflikten. Vi kan se det i Daniels bok, Uppenbarelseboken, men vi ser det sannerligen i Sakarja.
Vi ser Sakarja inför tronen, bevittna vad som sker med Jesua, som Satan anklagar.
Så med vad som sker historisk med dessa folkslag, så var det bara en spegelbild på vad som försegick i andevärlden i himlarna.
Uppenbarelseboken är likadan, och det vi ser ske i världen, är bara en spegelbilld av vad som pågår i andevärlden.
Detta med Iran, är Daniel kapitel 10.
Det apokalyptiska jämför det som sker i det fysiska, med det som sker i andevärlden.
Satan hade tillgång till tronen, det är en av anledningarna till att det ska bli en ny himmel och en ny jord. Den nya himlen kommer Satan inte ha tillgång till. Men han har tillgång till denna, tills han kastas ner, när han bokstavligen kommer att ta i besittning antikrist. Antikrist kommer vara en inkarnation av Satan.
Sakarja profeterade för tre olika tids skeden, sin egen tid som var efter fångenskapen och Jesu första nedkomst till jorden, och om Jesu återkomst kapitlen, 12-14, ibland alla tre tidsperioderna i snudd på samma vers. Mycket av det han profeterar är specifikt för Israel och judarna, en del gäller kyrkor / församlingar och andra nationer.
Därför när man läser Sakarja, får man ställa sig frågan, vad gäller hans egen tid, tiden för Jesu födelse, och tiden för Jesu återkomst.
Vad är specifikt för judarna och Israel, vad är för församlingar / kyrkor och andra nationer
De två olivgrenarna i kapitel 4, de motsvarar de två vittnena i uppenbarelseboken 11 kapitel.
De två änglarna som rädda Lot med familj ut från Sodom, är också en spegelbild på dem.
De två spejarna som räddade Rahab och hennes familj, ut ur Jeriko, är också en blid på de två vittnena.
Notera något om dessa två olivgrenar.
På den moderna medborgarförseglingen av staten Israel, finns de två olivgrenarna.De flesta har ingen an ingen aning om att detta kommer från uppenbarelseboken. Ofrälsta judar sitter på all sanning, men förstår det inte, de har alla ingredienser, men kan inte baka kakan, för de tror inte på Messias.
I Sakarja 4:2 ser vi hur ljusstaken, liknar Jesus väldigt mycket i uppenbarelseboken 1:11-18
Kom nu ihåg att Sakarja visar oss vad som sker i himlen samtidigt som det sker på jorden.
Sakarja lyfter undan slöjan, det är vad apokalyptisk betyder.
i de sist dagarna kan vi mäta trofastheten med en termometer, och ingen av de ondskefulla kommer kunna förstå.
Bara de visa jungfrurna som har olja i sina lampor, så de kan se i mörkret, och det kommer bli väldigt mörkt innan Jesus kommer tillbaka.
Upplysningen av den Helige Ande kommer inte vara i deras lampor.
Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
Laodiceas församling var blind, men visste inte om det.
Att förstå skrifterna, fungerar som mätare och barometer för oss.
Ju längre vi går, och ju mörkare det blir, så kommer täckelset lyftas undan mer och mer för de trogna. Medans täckelset kommer gå ner för den avfälliga församlingen, sköko kyrkan. ekumeniska kyrkorna, ändamålsdrivna kyrkorna, världsamfunden, de kommer förstå mindre och mindre.
Och de som är trogna kommer få mer och mer kunskap, det kommer klarna mer och mer.
Och det kommer bli mer och mer oförståeligt för de otrogna.
det kommer komma en tid när de inser att de hade fel, men det kommer vara för sent.
De dåraktiga jungfrurna, blir som Höga visan, de kommer rakt ifrån den boken
Det hade lästs den sabbaten när Jesus kom därifrån och undervisade om detta (med stor sannolikhet)
Höga visan kretsar kring två drömmar, kapitel 3 om kvinnan som gick och letade sin hjärtans kär, tills hon fann honom, kapitel 5 kvinnan som inte ville stiga upp och klä sig, fastän hennes hjärtans kär bankade på dörren, och när hon väl öppnade, var han borta.
Jesus tog vad som lästes i synagogan, och som läses än idag, och han satte in det på sig själv, Messianskt.
När han kommer tillbaka, kommer det bli den mest fantastiska drömmen, eller den värsta mardrömmen.
Kapitel 3 och 5 handlar om de förståndiga och oförståndiga jungfrurna.
Den oförståndiga kyrkan kommer inte förstå förrän det är för sent.
Kyrkor och församlingar som förr hade en stark Biblisk förankring, Baptister, Mennoniter och tidiga Pingsvänner, var fokuserade på Bibeln.
Idag blir förståelsen för Guds ord mer och mer ytlig. Fler och fler Bibelskolor undervisar i nån sorts "vindar program", i stället för gammaldags Bibelfokuserad undervisning.
Det blir bara mer och mer ytligt, och mindre och mindre riktig förståelse för Guds ord. Mindre betoning och mer motivations inriktat.
Täckelset går ner över de otrogna, och upp över de trogna, sorgligt nog kommer de trogna vara i minoritet.
Vi har de två olivkvistarna, och Sakarja som motsvarighet till Jesus. Vad lär vi oss om de två vittnena i uppenbarelseboken?
Kom ihåg att Sakarja, var samtida med Esra och Nehemja.
Låt oss se i
Esra 4:
När ovännerna tll Esra och Benjamin fick höra, att de som hade återkommit ifrån fångenskapen höll på att bygga upp templet år Herren Gud,
gick de till Serubbabel och huvudmännen för familjerna och sa till dem; Låt oss bygga med er, för vi söker er Gud liksom ni, och åt honom offra vi alttsedan den assyriske konungen Esarhaddon
(förebid på djävulen) lät föra oss hit
men Serubbabel och Jesua och de övriga huvudmännen för Israels familjer sa till dem; Det är inte tillbörligt att ni bygger ett hus åt vår Gud tillsammans med oss. Vi vill bygga huset till Gud själva, som konung Kores i Persien har bjudit oss.
De två vittnena kommer att vara emot den ekumeniska agendan. Hela denna plan att förena oss med Hinduer, Buddister, Muslimer et.c. få in den globala enheten, ekumeniken.
Vi har samma Gud låt oss bygga tillsammans
Ni har inget gemensamt med oss.
Antikrist kommer bygga upp Babylon det stora, och ha till sin fotpall, detta falska ekumeniska religiösa system, i samklang med det falska ekumeniska, politiska systemet.
Låt oss enas, är byggt på en politisk agenda.
Om vi ser på vad som sker i Europa nu, och vad Daniel säger ska hända. Romerska imperiet ska återuppstå, från förbundens länder. Låt oss ta Irland som är ett keltiskt land, Polen som är ett slaviskt land, Portugal som är ett latinskt land och Österrike som är ett germanskt land.
Vad är det enda dessa länder har gemensamt, mat, nej, kultur, nej, musik, nej, historia, nej, språk, nej, så;
Vad är det enda de har gemensamt? Katolska kyrkan
De går i säng med påven, som är i säng med Dalai Lama, men de två vittnena kommer gå emot detta.
Detta har smugit sig in i de evangeliska församlingarna, men det är ett verk av Satan.
Och många kristna, är för naiva, Bibliskt okunniga, och omdömeslösa för att ens förstå det.
När gardinen fortfarande var uppe, för 30-40 år sedan, om du sagt vi ska förena oss med de som tillber andra gudar, för att få fram världs fred, skulle de flesta evangeliskt kristna sagt, det är idioti, idag följer de med strömmen.
De två vittnena kommer vara emot allt detta, och de kommer komma under återuppbyggandet av templet.
Det är vad som sker i Uppenbarelseboken 11. Det är bara en sorts repetition av vad som skedde i Sakarja.
Efter bön, är första nyckeln till att förstå profetior att känna till historien. Om du inte vet vad som skett, kommer du aldrig veta vad som ska ske.
Det finns inget i uppenbarelseboken, som inte finns någonstans i gamla testamentet.
Låt oss gå till kapitel 5 nu, i Sakarja
Sak 5:5-11
så kom ängeln som talade med mig fram och sa; Lyft upp dina ögon och se vad som där kommer fram.
och jag frågade; Vad är det?, Han svarade; Det är sädesskäppan som kommer fram., ytterligare sa han; Så är det beställt med dem i hela landet.
Jag fick då se hur en rund skiva av bly, lyfta sig; och nu syntes en kvinna som satt där i skäppan ( orginaltexten ephah)
Därefter sa han, detta är ogudaktigheten; Och så stötta han åter ner kvinnan i skäppan, och slog igen blylocket över dess öppning.
När jag sedan lyfte upp mina ögon fick jag se två kvinnor komma fram; och vinden lyfta deras vingar; Ty de hade vingar lika hägerns (storken engelska övers.) Och de lyfte upp skäppan mellan jord och himmel.
Då frågade jag ängeln som talade med mig; Vart för de skäppan?
Han svarade mig; De ha i sinnet att bygga ett hus åt henne i Sinears (shinar orginaltext) land, och när det blir färdigt ska hon där bli nedsatt på sin plats.
Vi har fyra element som kommer in i bilden i uppenbarelseboken, och vi måste förstå alla fyra.
1. Vi måste förstå innebörden av Shinar
2. Vi måste känna igen den ondskefulla kvinnan
3. Vi måste förstå varför en ephah nämns.
4. Storken
Hebreiskans Shinar, betyder tanden av staden, stadens tand, den hebreiska bokstaven shin ש sch-ljud schal t.ex.
Babylon låg i Mesopotamien, den fertila halvmånen, idag kallas det, el sha´at el arab, i Irak.
Om man vänder upp och ner på shin tecknet, så är det ett tecken för deltat med floden Eufrates.
Babylon var inte bara namnet på staden, det inkluderade hela storstadsområdet omkring, och Imperiet, därför dess namn. Judarna bodde inte bara i staden, utan också i området runt omkring, de levde i den fertila halvmånen.
Följ med mig till
Dan 1:1-2
I Jojakims Juda konungs tredje regeringsår, kom Nebudkadnessar (föreblid på antikrist) konungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det.
Och Herren gav Jojakim, Juda konung i hans hand, så ock en del av kärlen i Guds hus. Och han förde dem till Sinears land, in i sin guds hus. Och kärlen förde han in i sin guds skattkammare.
Notera skatt, Sakarjas namn. Guds skatter hade tagits till Baylon, och det var ett sökande för att kunna återställa dem, till Jerusalem. Namnet på profeterna visade på deras, uppdrag, karaktär och kallelse.
Shinar är inte bara namnet på staden, eller Imperiet, det är stora Babylon, som i storstadsområdet. Stockholm och dess förorter, nästan som om man skulle räkna in Södertälje och Norrtälje, de allra yttersta området av staden eller storstaden.
Original namnet blir en metafor för institutionen. Som om ett företag ligger på en specifik gata, och använder sig av gatans namn, men sedan flyttar, men behåller namnet. Inte beroende av det geografiska, och inte begränsad av den heller.
Baylons gamla mystiska religioner migrerade västerut, det vet vi med säkerhet. När uppfyllelsen av profetiorna i Jesaja 44 och 45, Persien erövrade Syrien och Babylon, de 300 Babylonska prästerna, migrerade västerut mot Pergamon, och tog sina mystiska religioner med sig.
Jesus skriver om Pergamon, där Satans tron är, där Satan bor, i förhållande till Zeus. Men alltihopa kom från Babylon, I Semis, Ravees, och Nimrods dagar. Alltihop går tillbaks ända till Babels torn.
G.T. apex är det Babylonska Imperiet, i N.T. är det Rom. innan Luther förlorade förståndet, skrev han ett fördrag om Romersk katolicism, kallat, den Babylonska fångenskapen av kyrkan. Alla dessa saker går tillbaka till Babylon, frimureri et.c., det har bara muterat, men ursprunget är Babylon.
Babylon i skrifterna, judisk historia, och även kyrkohistoria, Romarna förstörde 2:a templet samma dag som Babylonerna förstörde det 1:a, exkt samma dag på året. Även rabbinerna förstod detta, åtminstone delvis. Alla dessa Babylon, förebådar, Babylon det stora, hela vägen tillbaka till Babels torn, så är det ett förebådande av det stora Babylon.
Så med andra ord, för att förstå det stora Babylon, måste vi gå tillbaka och se på alla dess förebilder, genom historien, ända tillbaks till Babels torn. De ger alla en liten glimt av det sista, stora Babylon.
Vatikanen är Babylons motiv, identifierad med den ogudaktiga kvinnan.
Vad vi nu måste identifiera, är den ondskefulla kvinnan.
Vad skriften använder sig av är sexuell förförelse, för att beskriva naturen av andlig förförelse. Det finns ett antal ondskefulla kvinnor.
Upp 2:20
Jag har det emot dig att du är så efterlåten åt kvinnan Jesabel, hon som säger sig vara en profetissa, och uppträder som lärare och förleder mina tjänare till att bedriva otukt, och äta kött från avgudaoffer.
Varför använder sig Jesus av Jesabel för att illustrera andlig förförelse av kyrkan?
Kommer ni ihåg Elias, de som åt vid Jesabels bord?
Jesabel en Fenisisk, hednisk drottning, dyrkare av Baal, en förfalskad kristus bild, som varje vår hade en återuppståndelse. (Madonna Jesus mor, går också tillbaka till Babylon) I alla fall, hon gifter sig med Ahab och förför hela nationen via politiska medel. Hon för in sin religion, via nationens träslöjd, med politiskt skydd. Genom sin union med Ahab, blir hela nationen förförd.
Elia, Elias, och Johannes döparen hade alla samma ande.
Under Elia, vände den ogudaktiga kvinnan det politiska etablisemanget mot Guds folk, resultatet, en konflikt med Elia.
Vad hände med Johannes döparen? Den ogudaktige kvinnan Herodias, vände kungen Herodes son, mot Guds folk.
Vad kommer hända i uppenbarelseboken? Elias prästämbete kommer komma tillbaka i någon form, enligt Jesus, och Malaki,
Men det kommer se likadant ut. vi kommer att se det religiösa systemet i lag med det politiska systemet, och de kommer vända sig mot det sanna Guds folket. Både de trogna troende, och till slut även Israel. Elias ämbete kommer in någonstans här.
Känn till historien så kan du förstå profetian.
Ondskefulla kvinnan, andlig förförelse, bra flickor, dåliga flickor. Bra flickor / kvinnor, är bilder på Kristi brud.
Dåliga flickor / kvinnor är bilder på andlig förförelse.
Hur fungerar detta?
I ordspråksboken, på hebreiska Mashal, det finns ett Mashal och ett Nimshal. Mashal är ett exepel på livet i naturen, det fysiska, Nimshal är dess andliga motsvarighet.
Varje ordspråk är dualistiskt, som en guldring till en gris nos, mashal är en vacker kvinna som saknar omdöme, nishal
Som äpplen av guld, i insättningar av silver, mashal är pryda ord, smutsigt sagda, nimshal.
Hitta det fysiska, hitta det andliga.
Den vanligaste metaforen för den stora vedermödan, och de event som leder fram till den, är nattens figur, han kommer som en tjuv om natten. Vaktman, vaktman, hur långt är natten gången, kommer han i 2:a eller 3:e vakttimmen. Arbete medans du har ljuset, natten ska komma, när ingen kan arbeta. Brudgummen kommer för bruden på natten, i Höga visan, på natten i Matt 25
Ords 5:1-9
Min son ge akt på min vishet, böj ditt öra till mitt förstånd,
så att du bevarar eftertänksamhet och låter dina läppar taga kunskap i akt.
Se av honung drypa en trolös kvinnas läppar, och halare än olja är hennes mun.
Men på sistone bliver hon bitter som malört och skarp som ett tveeggat svärd.
Hennes fötter stiga neråt mot döden, till dödsriket draga hennes steg.
Livets steg vill hon ej akta på, hennes stigar är villo-stigar, fastän hon ej vet det.
Så hör mig nu ni barn, och vik inte från min muns tal.
Låt din väg vara fjärran ifrån henne och nalkas inte dörren till hennes hus.
Må du ej åt andra offra din ära, ej dina år åt en som hämnas grymt.
Vem gjorde detta? Samson, det är kraften av den ogudaktiga kvinnan, förförerskan
Idéen med trolöshet (otrohet) lånas från böcker som Ordspråksboken, Amos och speciellt Hosea, och även Jeremia, Jakobs brev.
Israel skulle vara Guds kvinna, precis som församlingen är Kristi brud.
När Israel sprang efter andra gudar, kallar Gud idoldyrkan för otrohet, eller hur. Dotter Sion, du lekte sköka, håll er borta från trolöshet, hennes läppar droppar av honung, lenare än olja är hennes tal.
Den ogudaktiga kvinnan vet hur hon ska tala, hon vet hur hon ska förföra, hon kan smickra.
Feministisk olja, olja av anden, dessa människor är mjukare, lenare än smörjelsen. De har en falsk smörjelse, men den manifestreras av förföriskt, lent presenterat tal.
Andlig förförelse, smickrar alltid, och kommer alltid med ett lent tal, det är till en del ett religiöst tal, som manipulerar naiva, omdömeslösa människor, som blir insugna, av presentationen.
Hon blir bitter som malört, och vassare än ett tveeggat svärd. Alla falska religioner och kulter har ett tveeggat svärd, och det är skarpt. för muslimerna är det Koranen, de ortodoxa judarna har Talmud, Tibbetanska buddister har Tibbeten bok av deng( inte helt säker på stavning), Hinduer har be baba de gita (inte helt säker på stavning)Mormoner har Mormons bok, De har alla ett skarpt tveeggat svärd. Falska religioner har alltid ett tveeggat svärd som går i strid med eller förfalskar skriften.
Därför behöver vi nåt som är levande, aktivt och skarpare än det tveeggade svärdet.
Falska religioner har sina vapen, och de vet hur de ska använda det.
Håll dig borta från hennes hus. Mashal säger till den druckne, håll dig borta från bordellen. Håll er borta från de falska kyrkorna.
När jag var nyfrälst gick jag runt på gatorna och evangeliserade bland de prostituerade. De allra flesta hade samma bakgrund, trassliga hemförhållanden av olika slag. Så rymde de och kom till huvudstaden, och hallickarna, kunde känna igen dem, tog hand om dem, gav dem uppmärksamhet, kläder et.c. och efter ett tag droger, och så prostitution.
De visste hur de skulle känna igen dessa tjejer, och hur de skulle smickra dem, för att förföra dem, och få dem vilse. Rovdjur, med lyxbilar och snygga kläder och mycket pengar. De skulle inte haft det om de haft ett legitimt arbete, de skulle inte klarat av att tjäna så mycket som advokat, på wall street, eller som läkare t.ex. de är inte tillräckligt smarta.
Tv evangelister är likadana, de är teologiskt okunniga. De allra flesta är väldigt skickliga intellektuellt sett, men de är rovdjur. Allt de är, är religiösa hallickar, som prostituerar Guds ord, och de dumma kyrkor som följer dem, är deras prostituerade. Allt är andlig förförelse.
Ords 6:27-28
Kan väl någon hämta eld i sitt mantelveck, utan att hans kläder blir förbrända?
Eller kan någon gå på glödande kol, utan att hans fötter blir svedda?
Ords 6:25-26
ha icke begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet och låt henne inte fånga dig med sina blickar.
Ty för skökan måste du lämna din sista brödkaka, och den gifta kvinnan går på jakt efter ditt dyra liv.
Vi måste förstå hur prostituerade fungerar.
Ords 7:4-19
Säg till visheten; Du är min syster, och kalla förståndet din förtrogna,
så att de bevarar dig för främmande kvinnor, för din nästas hustru som talar hala ord.
Ty ut genom fönstret i mitt hus, fram genom gallret där blickade jag;
då såg jag bland de fåkunniga, jag blev varse bland de unga en yngling utan förstånd.
Han gick fram på gatan invid hörnet, där hon bodde, på vägen till hennes hus skred han fram
i skymningen, på aftonen av dagen, i nattens dunkel, när mörker rådde.
Se då kom där kvinnan honom till mötes, hennes dräkt var en skökas, och hennes hjärta illfundigt.
Yster och lättsinnig var hon, hon hade ingen ro i sitt hus.
Än var hon på gatan, än var hon på torgen, vid vart gathörn stod hon på lur.
Hon tog nu honom fatt och kysste honom, och sa till honom med fräckhet i sin uppsyn;
Tackoffer har jag haft att frambära; Idag har jag fått infria mina löften.
Därför gick jag ut till att möta dig, jag ville söka upp dig, och nu har jag funnit dig.
jag har bäddat min säng med sköna täcken, med brokigt linne från Egypten.
Jag har bestänkt min bädd med myrra, aloe och kanel.
Kom låt oss förnöja oss med kärlek intill morgonen och förlusta oss med älgskog.
Ty min man är nu inte hemma, han har rest en lång väg bort.
Ser ni hur, andlig förförelse ökar i de sista dagarna.
Prostituerade arbetar på natten.
Egypten är en bild på världen.
Myrra, aloe och kanel smord för begravning, och var de kryddor man lade bredvid Jesus kropp när han begravdes Joh 19:39-40, alltså en begravnings förberedelse.
Min man är borta, långt bort, var inte orolig för att han ska komma tillbaka.
Var inte oroliga för att Jesus ska komma tillbaka, säger förförerskan. Hon låtsas gilla honom, och smickrar med ögonen.
Prostituerade gillar inte sina klienter, det är bara pengar, och de tycker inte speciellt mycket om sig själva heller.
När det blir mörkt, ger de sig ut på gatorna.
Det börjar bli mörkt där ute folk, andlig förförelse ökar i de sista dagarna.
Se upp för profetiorna, men, NEJ, vänta, Jesus säger var vakna och se upp för falska, villoläror.
Vem bryr sig om vad Jesus säger, vi behöver inte honom. Vi har så och så, och honom lyssnar vi på, , vi behöver inte N.T. vi har den ändamålsenliga lögnen, den är bättre.
Vi kan inte tro på de som går stick i stäv mot Jesus och Biblen, för en av dem är en lögnare, och det är inte Jesus eller Guds ord Bibeln.
Så och så, eller Jesus är en satansk lögnare, de kan inte båda ha rätt.
Den ondskefulla = ogudaktiga kvinnan, andlig förförelse.
Upp 17:4
Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan, och glänste av guld, ädla stenar och pärlor, och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser, och hennes otukts orenlighet
5 På hennes panna var skrivet, kvinnan
6 Kvinnan var drucken
7 Kvinnan och vilddjuret
8- 9 Kvinnan
Kvinnan, kvinnan, kvinnan
18 kvinnan du såg
I grekiskan finns inga kapitel
18: 1
Därefter såg jag en ängel komma ner från himmelen, han hade stor makt och jorden upplystes av hans härlighet.
och han ropade med stark röst och sa (rakt ur Jesaja och Jeremia)
Fallet fallet, är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar.
Och det fortsätter., kom ut från hennes makt. I grekiskan står det en förföljelse av orena fåglar.
Vad är det med dessa fåglar?
Varför är denna kvinna förknippad med dessa fåglar?
Det är samma orsak som att hon är förknippad med fåglar i Sakarja.
Vad är dessa hatade orena fåglar för någonting?
3 Mos 11:13
Bland fåglarna ska ni räkna dessa som en styggelse, de ska ni inte äta, de är en styggelse, örnen, lammgamen, havsörnen,
gladan, falken med dess arter,
alla slags korpar efter deras arter,
strutsen, tahamsfågeln, fiskmåsen, höken med dess arter,
ugglan, dykfågeln, uven,
tinsemitfågeln, pelikanen,
asgamen, hägern, regnpiparen med dess arter, härfågeln, och flädermusen.
Dessa ska vara avskyvärda för dig. Men Gud kan ändå använda sig av dessa fåglar ibland. Dessa fåglar var inhemska, till det antika mellanöstern, området, det talas bara om fåglar som fanns i de antika områdena.
Enligt sina arter L`fe amin kind = art = grekiskans genus = därifrån får du det hebreiska ordet för sex.
Fladdermusen, är genetiskt sett inte en fågel, den är en gnagare, en råtta med vingar. Att den finns med nämnd är för att du ska se på de andra fåglarna som uppräknas och jämföra dem med en råtta med vingar.
Fladdermusen ser ut att bete sig som en fågel,
De rena fåglarna är jordbundna, och har sina bon på marken, klippor et.c. de är jordbundna.
Orena fåglar har sina reden i träd.
Vad står det i Efesierbrevet?
Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot andevärldens alla furstar och väldigheter.
Hatfulla och orena fåglar i luften.
De rena fåglarna var växtätare.
De orena fåglarna var köttätare, de åt kadaver, de festade på de döda.
Som i Hesekiel en bild på demonisk invasion. De orena fåglarna är en bild på demonisk aktivitet.
Vad sa Jesus, där åteln (lik, lämningar, slaktavfall, avskräde) är, dit ska rovfåglarna församla sig.
Kommer ni ihåg när de hade ett dissekerat kadaver, när Abraham gjorde sitt förbund med Herren, och Herrens eld gick igenom, Abraham fick jaga bort gamarna.
Om vi förbjuder det som är naturligt, så går folk efter det som är onaturligt. Se bara på präster som tvingas leva i celibat.
Vad gör en struts?
Den gömmer sig från verkligheten.
De som inte kan vederlägga det som är obestridbart, de som inte kan skydda den försvarslösa.
De gömmer sig från verkligheten.
Det är på detta sätt folk som är i villoläror beter sig. Du visar dem an sanning från Bibeln, men de lyckas inte se det, för de har gömt sina huvuden,
det är ett demoniskt bedrägeri, det är strutsen.
Det finns alltid en anledning till dessa saker.
Storken som är en av de största rovfåglarna, med sitt vingspann, symboliserar en stor mäktig demon. En del demoner är starkare, och mäktigare än andra.
Kommer ni ihåg hur Jesus sa, denna typ försvinner inte med annat än bön och fasta.
Så om du har att göra med en stork stork.
Falsk religion har storkens myndighet, och kraft, det har den fått sig given.
Luftens myndighet.
Och så har Ephah som är både ett mått man mätte med, och en stor behållare för spannmål, vilket gör termen tvetydig.
Korgen ephah är tillräckligt stor för att en kvinna ska kunna sitta i den.
Hon gömmer sig i den, med ett blylock står det.
Varför blylock, bly är inte en helig metall?
Heliga metaller guld, silver, mässing, användes för tabernaklet och arken
Bly var en stark metall, men inte helig, och man kunde gömma sig under den. Men den är tung, så du behöver storkens vingar.
Och var har vi den ogudaktiga kvinna?
Hon gömmer sig i korgen.
Hur kommer hon in i församlingarna?
Med maten!
Var uppmärksamma. vad säger Paulus till Timoteus?
Tala det som är sanna läror, för den ondskefulla kvinnan gömmer sig alltid i korgen. Hon är i korgen, och kommer in med maten.
Hur blir kyrkan förförd?
Falska läror.
Det finns många som studerar osunda läror, i församlingar, på Bibelskolor et.c. Som i stället för att hålla sig enbart till Guds ord, också har andra saker de lär ut.
Den ogudaktiga kvinnan, är i kyrkorna, hon bars dit i korgen, av storken.
Vart för storken henne?
Till Babylon.
Precis som i ordspråksboken, måste dessa verser läsas i liknelse till varandra, inte isolerade från varandra. Med andra ord, om ett ord, en figur, eller term menar en sak i kungariket, så betyder det samma i det andra..
Matt 13:
4 En del av det han sådde hamnade vid sidan av vägen, och fåglarna kom och åt upp det
19 När någon kommer och hör ordet om riket, men inte förstår det, så kommer den ond och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Om en sådan människa kan sägas, det såddes vid vägen.
Matt 13: 31-32
En annan liknelse framställde han för dem,och sa; Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och lägger ner i sin åker.
Det är minst av alla frön, men när det växer upp, är det störst bland bland alla kryddväxter; Ja det blir ett träd så att himmelens fåglar kan komma och bygga sina nästen på dess grenar.
Jag har hört pastorer säga, om vi bara har tro som ett senapskorn, så kommer folk komma och bli frälsta.
Det är förhatliga, orena fåglar som har sina bon i träd. De rena fåglarna kommer bara och sätter sig på dess grenar. Det talas alltså om en satanisk attack, det är demoner.
Matt 13:33
En annan liknelse framställde han för dem, Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in tre skäppor mjöl, till dess alltsammans blir syrat.
lite surdeg syrar hela degen, om igen kvinnan.
Vad sa Paulus i 1 Kor 5?
Gör er av med all surdeg, rensa bort det,
Surdegen ger ingen smak åt brödet det får det bara att jäsa.
Satans första synd var stolthet, människans första synd var stolthet
Vad är specifikt förknippat med falska läror, som Jesus varnar för? Se upp för surdegen. Kvinnan stoppar lite syra i alla tre bröden.
En vän till mig sa något jag fann väldigt intressant. De tre största kyrkorna under kristendomens tid har varit Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan och Protestanterna, och alla har syra i sig.
Den ogudaktiga kvinnan är i korgen, det är så hon kommer in.
Den ogudaktiga kvinnan kommer in med maten, med demonisk befogenhet, hon är på väg till Babylon det stora.
Vart leder den ekumeniska rörelsen? Shinar
Var för kvinnan som förför Guds folk dem? Shinar
Hur gör hon det? Demonisk kraft
Vad har hon för transportmedel för att lyckas, djävulskt som det är?
Maten
Hon är på väg till Babylon
Ekumeniska rörelsen, världskyrkornas samråd, den ändamålsdrivna lögnen, allting går till Babylon
Nu ska jag berätta de glada nyheterna, de underbara, upplyftande nyheterna, med Guds nåd behöver vi inte gå med henne till Babylon
Shinar = Baylon
Kvinnan = Falska religioner
Ephah =
Storken = mäktiga, kraftfulla demoner (svenskan hägern)

https://www.youtube.com/watch?v=BRvPHzerOTo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar