söndag 16 april 2017

Diane Lake

DIANE LAKE

Enkelt förklarat kan profetia beskrivas med att höra Guds röst, och denna gåva erfars på två sätt. 1:a hörande, man hör ett budskap och vidare förmedlar detta.
2:a seende, den gåvan är visuell, man ser som en bild och återger det.
Dessa kan antingen fås i vaket tillstånd genom visioner eller i sovande tillstånd genom drömmar.
Många profeter upplever både sidorna, men en är oftast mer dominant, eller mer förekommande. Det finns också två grupper som praktiserar profetisk eller siar smörjelse.
1:a gruppen utövar den för uppbyggelse, förmaning och komfort.
2:a gruppen är de som profeterar utifrån ställningen som profet. OLIKA SORTERS SIAR GÅVOR

Visuella bilder; ibland visar den Helige Ande en bild över den man ber för, eller man ser en Bibelvers, eller så får man en mental bild, som ger en riktning.

Drömmar; berikar ditt liv genom uppmuntran, riktning, förbön och uppenbarelse. Om du inte är profet, så är de för din egen skull.
Visioner; Denna kategori inkluderar öppna visioner, hörbara budskap, möten med änglar, öppna himlar, trans, bli upplyft i anden, och himmelska besök.

Jaga efter intimitet

Skriften berättar inte hur Jesus såg allt som hans Fader gjorde, men vi vet att han och Fadern var ett. Min känsla är att Jesus rörde sig med den Helige Ande, som gav honom kunskap, om vad Fadern gjorde, men han drömde förmodligen på nätterna med, och sedan fick han visioner under stunder av begrundande eller böner, som gav honom specifik uppmaning.

Oavsett hur, som Jesus tog sig tid för Fadern, precis så behöver vi med göra. Ju mer intima vi blir med Gud desto mer kan vi se vad han gör. Gör Herren till ditt fokus och profetisk uppenbarelse följer! FRÅGA!
När mitt liv blivit förvandlat och jag blev andefylld, så kunde jag inte få nog av att uppleva Gud´s närvaro och höra hans röst. Omedelbart började jag ropa ut till honom att tala till mig, speciellt på natten.
Varje kväll när jag lagt mig, bad jag Herren att komma till mig i drömmar, visioner, änglamöten, genom visitation eller att bli transporterad till himlen (det gör jag fortfarande) ord som
Joel 2:28-29, Matthew 7:7-12 (bed och ni ska få) och Luke 18:1-8 (undervisning i liknelse 5.8) styrker mig att fortsätta be om det..

http://www.generals.org/articles/single/understanding-the-seer-aspect-of-the-prophetic-gift/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar